Pressmeddelande

Mormons bok-videor släpps på 15 språk

 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har tillkännagett att serien Mormons bok-videor släpps med början den 20 september 2019. De nyligen framställda videorna baseras på lärdomar och händelser ur Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente.

Nya videor och bilder som visar händelser från 1 Nephi till och med Enos bok släpps varje fredag från den 20 september 2019 till och med den 27 december 2019. Ytterligare videor släpps under 2020 och 2021.

#BookofMormon, Herren befaller Lehis familj att lämna Jerusalem, 1 Nephi kapitel 1-2, Mormonsbok

Kyrkan uppmuntrar till delning av de här videorna och bilderna så att kunskapen om Mormons bok kan växa och tron på vår himmelske Fader och Jesus Kristus kan stärkas.

Första presidentskapet säger att ”det är vår förhoppning att de här videorna ska leda till ökade studier och insikt i lärdomarna i Mormons bok. Videorna ska stödja, men inte ersätta, personliga studier i Mormons bok. Vi vill uppmuntra alla att använda videorna och bilderna hemma och i kyrkan. De kan också användas för att presentera Jesu Kristi evangelium för andra.”

Videorna ska finnas på ChurchofJesusChrist.org och i appen Evangeliebiblioteket, och nås också genom prenumeration på de nya YouTube-kanalerna Book of Mormon Videos på engelska, portugisiska och spanska.

Videorna släpps på 15 språk, inklusive sju europeiska språk: engelska, franska, italienska, portugisiska, ryska, spanska och tyska.

Mer information finns på https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/first-episode-book-of-mormon-videos-series 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.