Pressmeddelande

Mormonernas första världsomfattande konferens som leds av den nya profeten

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller sin 188:e generalkonferens under den kommande påskhelgen. Konferensen är den första som leds av den nyligen tillsatta profeten Russell M. Nelson, då den älskade tidigare profeten Thomas S. Monson gick bort nyligen.

 Generalkonferensen är en sammankomst som hålls två gånger om året och består av fyra två timmar långa allmänna möten, under vilka kyrkans medlemmar lyssnar på predikningar från kyrkans ledare. Mötena sänds över hela världen och översätts till över 90 språk.

Den två dagar långa sammankomsten äger rum i konferenscentret, som rymmer omkring 21 000 åhörare och är beläget bredvid mormontemplet i Salt Lake City, Utah, USA.

Äldste Paul Johnson, president för Europaområdet, uppmanar alla att se generalkonferensen.

Han säger: ”Generalkonferensen är en möjlighet för oss att höra Herrens vägledning till oss för just vår tid. Den här konferensen är speciell eftersom det är första gången vi får höra från vår nya profet, president Russell M. Nelson. Jag är angelägen om att höra vilken vägledning och inspiration han och de andra ledarna i kyrkan har för mig.”

Under den här generalkonferensen får kyrkans medlemmar världen över en unik möjlighet att delta i en historisk händelse: De får inrösta president Russell M. Nelson som Jesu Kristi kyrkas 17:e profet.

Den här inröstningen har varit bruklig ända sedan kyrkan organiserades. Då uppenbarade Herren att kyrkan skulle hålla konferenser och att en del av programmet under konferenserna skulle vara att medlemmarna genom röstning visade sitt stöd för ämbetsmännen i deras uppgifter. (L&F 20:61–67)

Mormonerna håller denna stödjande röstning för sina ledare under general-, stavs- och församlingskonferenser. När en ny president för kyrkan inröstas görs detta under en särskild del av generalkonferensen som kallas högtidlig församling, där medlemmarna stöder den nya presidenten och andra ledare.

Det förväntas att två nya apostlar också kallas och inröstas till de tolv apostlarnas kvorum under den här generalkonferensen. Apostlar är särskilda vittnen om Jesus Kristus, kallade att undervisa och vittna om honom i hela världen, och de rådgör med varandra och med andra ledare i kyrkan om frågor som rör den världsomfattande kyrkan.

Att stödja de här ledarna är mer än att bara höja handen: det är att stå bakom dem, be för dem, lyssna noga på och följa deras råd, och försvara dem.

Anne Hannigan, medlem i kyrkan från Rugby, England, säger: ”Jag uppskattar alltid möjligheten vi har under konferensen att stödja vår profet, men den här konferensen blir extra speciell eftersom vi får inrösta och visa vårt stöd för president Nelson för första gången.”

Alla inbjuds att se generalkonferensmötena som hålls den 31 mars och den 1 april. Information om hur man hittar de direktsända mötena finns här.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.