Pressmeddelanden

Mormoner i Italien gläds åt att kyrkan beviljats officiell ställning

Över 150 år efter det att de första italienska medlemmarna döptes och efter årtiondens arbete och förhandlingar, har italienska staten beviljat Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormoner) officiell ställning som kyrka och som ”partner till staten”. Som Maurizio Ventura, president för Pisa församling förklarade: “Dettaavtalär uppfyllelsen av en länge väntad välsignelse.” Denna juridiska ställning ger kyrkan större frihet att göra mer gott, både som kyrka och social inrättning.

Italiens president Giorgio Napolitano undertecknade Intesa con lo Stato, en juridisk överenskommelse, den 30 juli, och dokumentet kommer snart att publiceras som lag i Gazzetta Ufficiale, den italienska statens officiella författningssamling. I motsats till den lag från 1993 som erkänner kyrkan endast som välgörenhetsinrättning, är kyrkan nu alltså officiellt erkänd som religiöst samfund tillsammans med katolska kyrkan och några andra.

Ja, avtalet beviljar kyrkan den högsta ställning som ges till religioner --- något som tills helt nyligen beviljats bara omkring ett halvt dussin kyrkor utom katolska kyrkan (inklusive judar, baptister och metodister). Den här ställningen ger många fördelar. Som John Zackrison, kyrkans direktör för Internationella samordningskommittén förklarar: ”Härmed försvinner nuvarande gränser som ofta hindrat vår kyrkas ledare från att förrätta vigslar och andra förrättningar, det kommer att underlätta visumprocessen för missionärer och missionspresidenter och ger kyrkan obegränsad frihet att göra allt för att genomföra kyrkans uppdrag världen över” liksom att kyrkans prästerskap får möjlighet att besöka medlemmar och behövande i statliga sjukhus, fängelser och militära anläggningar.

Dessutom gör kyrkans nya ställning och förbättrade relationer till statliga ämbetsmän det lättare att samarbeta vid hjälpaktioner i samhället tillsammans med katolska kyrkan och andra erkända religiösa samfund.

“Statsministerns sekreterare har redan upprättat kontakt mellan mig och socialministern”, säger Giuseppe Pasta, kyrkans förre förvaltningschef för Italien och numera samordnare för samhälleliga och religiösa institutioner. “Framstående italienska organisationer har redan kontaktat oss från vänster och från höger nu när vi officiellt erkänns som religiöst samfund.”

Det viktigaste för många mormoner är emellertid det efterlängtade officiella erkännandet av kyrkan som kristet samfund. Ventura förklarar att den långdragna processen fram till denna historiska händelse har varit “en tid av arbete, en tid av böner, en tid av förberedelse och till sist en tid för fullt erkännande”. Erkännandet av kyrkan som fullvärdigt religionssamfund av staten är ”en viktig välsignelse” och, med Pastas ord (som också är mormon sedan över 40 år) gör honom och andra italienska sista dagars heliga ”mycket, mycket glada --- vi har väntat på det här i många år. Vi har bett och fastat, försökt vara bättre människor för att få Herrens hjälp --- och nu är vi där.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.