Pressmeddelanden

Mormondelegation vid UNESCO-sponsrad konferens i Makedonien

 

Sammankomsten som ägnades åt en dialog mellan religioner och civilisationer var den tredje i sitt slag och sponsrades av Makedoniens regering samt United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

”Vi är alla Guds barn. Vi är alla bröder och systrar”, sade Manfred Schütze under sitt konferenstal. Ledaren för mormondelegationen som bestod av fyra medlemmar uppmanade alla deltagare att ”stärka de band som vi faktiskt delar”. Schütze åtföljdes av Makedoniens samordnare för informationstjänsten Klementina Vasileva, Europas juridiska ombud David Colton och biträdande informationstjänstchef för Europa, dr Ralf Grünke.

Konferensen var inriktad på tre ämnen: pluralistiska samhällen och religiös tolerans, att leva tillsammans genom att respektera skillnader samt mediernas bidrag till den interreligiösa och interkulturella dialogen. I sitt tal påpekade Vasileva att religionsfriheten är en princip som ingår i kyrkans grundläggande uttalande om sin lära som kallas trosartiklarna. ”Vi måste förespråka en fridfull dialog, hedra och skapa juridiska plattformar för religionsfrihet för alla och säga ifrån när andras religionsfrihet står på spel”, sade Colton till åhörarna. Dr Grünke menade att nyhetsrapporter om religion ska vara rättvisa, korrekta och grundliga.

Världskonferensen om dialogen mellan religioner och civilisationer äger rum var tredje år. Representanter för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga deltog också aktivt år 2007 och 2010.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.