nyhetsartikel

Mormonapostel talar till deltagare från alla partier i brittiska överhuset

Då religiösa konflikter växer världen över fick äldste Jeffrey R. Holland, apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, tillfälle att tala till en parlamentsgrupp med alla partier (APPG) om utrikesfrågor i brittiska överhuset, onsdagen den 10 juni 2015, och om hur humanitärt bistånd kan hjälpa upp situationen.

Han talade efter dr Rowsch Shaways, Iraks biträdande statsminister som också talade till de församlade tillsammans med dr Ali Nasser Muthanna, från AMAR International, och Sharon Eubank, kyrkans ansvarige för humanitärt bistånd.

”Vi längtar alla efter dagen när svärden smids om till plogbillar och spjuten till vingårdsknivar, men olyckligtvis ökar religionsrelaterat våld snarare än minskar när vi nu inlett det 21:a århundradet”, sa äldste Holland till de församlade, däribland flera parlamentsledamöter. ”Dessa konflikter har lett till humanitära kriser av oerhörda proportioner världen runt. Hjälpbehovet förblir enormt.”  

The APPG on Foreign Affairs, en informell grupp där parlamentsledamöter och ledare från trosinriktningar, välgörenhetsorganisationer och företag behandlar utrikespolitiska frågor,  ordnar möten som dagens för att stimulera en bredare diskussion bland parlamentariker. Att få tala vid de här mötena är en ära, eftersom de spelar en viktig roll för den brittiska regeringen.  

 ”Jag inbjöd äldste Holland att komma till överhuset för att träffa några av mina kolleger – medlemmar i överhuset”, sa ordföranden i APPG on Foreign Affairs, baronessan Emma Nicholson i en intervju. ”Jag vill att han ska dela med sig av sitt stora förråd av kunskap och insikt – hans hjärta, sinne och visdom. Mina kolleger här på båda sidor av parlamentet arbetar hårt för att hjälpa människor och söker alltid efter kunskap om hur vi kan göra mer.”

Om det lidande som orsakas av konflikter sa äldste Holland: ”Eftersom stora delar av de här situationerna orsakas av människor som förespråkar en eller annan religion (hur missriktade deras uppfattning än må vara) verkar det rätt och riktigt att andra med mer konstruktiva övertygelser bör hjälpa till att lindra situationen och ställa tillrätta det som blivit fel. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ser sitt arbete med humanitärt bistånd i det ljuset.”

Äldste Holland framhöll de fördelar som religiösa grupper har när det gäller att ge hjälp i de här situationerna, även den mening och tröst som de drabbade kan finna i religiösa seder och de religiösa organisationernas förmåga att etablera tillit och samtal samt överbrygga gränser och förena splittrade befolkningar. Religiösa organisationer kan bli starka krafter till förmån för tolerans, pluralism och konflikthantering och kan hjälpa människor med teologiskt stöd mot orättvisa, förklarade han.

”Genom att vädja till de djupaste värderingarna har religioner och religiösa organisationer en unik förmåga att motivera människor och samtidigt stärka förmåga till förlåtelse, försoning och villighet att än en gång sträva mot höga ideal i sina egna liv och i samhället. Att missa religionens positiva inflytande där konflikt har uppstått är att gå miste om mycket – jag anser alltför mycket”, sa äldste Holland. ”På grund av våra religiösa övertygelser – övertygelser grundade i befallningen att älska Gud och vår nästa som oss själva – stödjer vi humanitära hjälpprogram.”

”LDS Charities (Jesu Kristi kyrkas välfärdsverksamhet) är storslaget”, sa baronessan Nicholson. ”Jag kan inte med ord uttrycka hur mycket jag beundrar denna storslagna verksamhet som är grundad helt på människokärlek. Båda våra organisationer har sin grund i samma källa, det allmänna bästa och den djupa önskan att ge alla möjlighet att styra sina egna angelägenheter – att inte bara överleva, utan också att ha en framtid. Det är därför jag är glad över det här samarbetet.”

Som grundare av och ordförande i AMAR, en internationell välgörenhetsorganisation som hjälper samhällen i Mellanöstern som drabbats av konflikter, har baronessan Nicholson utvecklat ett nära samarbete med LDS Charities, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära gren.

 ”Det är så mycket arbete som måste göras, det finns så mycket lidande att det inte är möjligt för en enda organisation att klara av det”, sa Sharon Eubank i en intervju. 

Mötet gav tillfälle för kyrkans ledare att dela med sig av sina insikter och sin kunskap som man fått genom att lindra lidandet runtom i världen. Det vara första gången en ledare från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fick tala vid en sammankomst i brittiska parlamentet. Under mötet tackade baronessan Nicholson äldste Holland för hans ”storslagna tal”.

”De här parlamentsledamöterna, särskilt i överhuset, är intresserade av det vi gör”, sa äldste Holland i en intervju. ”De gör mycket av samma saker, och jag tror att de nu ser oss som en viktig partner, några som gör en insats, och jag tror att de vill bygga på den relationen.

Mitt särskilda budskap var att vi har ett klart övertag som religiös organisation, som kyrka som tror det vi tror om Gud som allas Fader och på broder- och systerskap för alla män och kvinnor”, sa äldste Holland i en intervju efter mötet. ”Och att vi inte bara har en plikt utan också möjlighet genom Jesu Kristi evangelium att räcka fram handen, att ha omsorg om de fattiga och kläda de nakna, att ge de hungriga att äta.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.