nyhetsartikel

EU-kommissionen inbjuder mormonledare till toppmöte med religiösa ledare

Äldste Patrick Kearon, i presidentskapet för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, deltog tillsammans med fjorton andra kristna, muslimska, judiska, buddhistiska och hinduiska ledare för att diskutera de utmaningar som det europeiska samhället ställs inför med ökningen av antisemitism och hat mot muslimer.

Frans Timmermans, förste vice ordförande i EU-kommissionen, var värd för årets toppmöte, tillsammans med Antonio Tajani, vice talman i EU-parlamentet, som medordförande. 

Under debatten delgav de religiösa ledarna sina åsikter och rekommendationer om hur man ska hantera redikalisering och diskriminering.  Äldste Kearon betonade vikten av att ge ungdomarna ”ett engagemang och en vision”. Han sa: ”Många ungdomar har inget de engagerar sig i och ingen vision som hjälper dem att göra de rätta valen i livet. Vi som religiösa ledare har huvudansvaret att genom vårt ledarskap utrusta dem med värderingar och principer som de kan relatera till och hålla fast vid. Vi behöver också ge dem möjligheter att tjäna varandra, i och utanför sin trosgemenskap. I en tid när religiösa röster försvinner från den allmänna debatten, nämnde äldste Kearon också ”vikten av att kyrkorna stöttar varandra när någon trängs undan”.

Tidigare öppnade Frans Timmermans mötet med att säga: ”Den här dialogen har aldrig varit viktigare. Våra samhällen ställs inför stora utmaningar, och kyrkorna och religionerna är några av de aktörer som kan spela en viktig roll för att främja sammanhållning och brygga över klyftor. Ledarna här i dag är partners med EU-kommissionen i det att de kan delge sina erfarenheter med att bekämpa fundamentalism och diskriminering, och i  att bygga ömsesidig tillit och förståelse.”

Antonio Tajani tillade: ”Vi kan bara besegra radikalismen och fundamentalismen om vi håller ihop. Dialogen mellan religioner är ytterst viktig för att vi ska kunna försvara våra samhällens värderingar. Europeiska institutioner bör främja den här dialogen, inte bara bland religiösa ledare och teologiska experter. Ungdomarna bör också engageras.  Vi behöver investera, inte bara i vår ekonomi, utan i våra ungdomars framtid. Vi behöver riktlinjer som främjar sådana viktiga värderingar som fred, solidaritet och respekt för mänsklig värdighet bland framtida generationer och samhällen.”

Mötet blev ett viktigt forum för samtal om samhällsrelationer, integration och social gemenskap. Resultatet av samtalen tas återigen upp under det första årliga kollokviet för de grundläggande rättigheterna, som hålls i Bryssel i oktober under ämnet ”Tolerans och respekt: förebygga och bekämpa antisemitism och hat mot muslimer”.

”I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga känner vi oss hedrade av att ha blivit inbjudna till den här dialogen och lovordar EU-kommissionen för deras ansträngningar att samarbeta med trosbaserade grupper för att förbättra livet för alla människor i Europa. Det är ett erkännande av den unika insats och det perspektiv som kyrkor kan erbjuda för allmänhetens bästa”, sa äldste Kearon efter mötet.

Sedan 2009 har Lissabonfördraget lagfäst den öppna, tydliga och regelbundna dialogen såväl med religiösa sammanslutningar som med filosofiska och konfessionslösa organisationer. (Art 17 FEUF)

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, en kristen tro med en halv miljon medlemmar i Europa, öppnade nyligen sitt kontor för Europeiska unionen i Bryssel. För att bättre betjäna den europeiska gemenskapen försöker kyrkan skapa ett samarbete med politiska och institutionella organ, och nå ut till internationella icke-statliga och religiösa organisationer.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.