Video

Möjligheten att tjäna hjälper oss att utvecklas

I en församling i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har vi inga betalda präster eller andra anställda. Varken församlingsledaren eller någon annan får betalt för det arbete som utförs i församlingen. Att alla får vara med och bidra på olika sätt tror vi hjälper oss att utvecklas och bli bättre personer. 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.