Pressmeddelande

Missionsledaruppdrag tillkännagivna för 2023

Uppdrag för ledarpar innefattar sex nya missioner i år, vilket innebär att kyrkans totala antal missioner uppgår till 416 världen över

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har kallat nya missionspresidenter och kamrater för 134 missioner världen över. De nya ledarparen påbörjar sitt treåriga tjänande i juli 2023. Deras namn och uppdrag för områdena i Europa listas nedan.

2023 mission presidents map image 01
2023 mission presidents map image 01
Platserna och antalet nya missionspresidenter och kamrater för 134 missioner världen över som påbörjar sitt treåriga tjänande i juli 2023. Grafik med tillstånd av Church News.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Området Centrala Europa

Nordadriatiska missionen: Brian E. och Angelika Cordray

Sydadriatiska missionen: David A. och Emily Wood Nelson

Alpernamissionen tysktalande: Martin W. och Donna Bates

Bulgarien-/Centrala Eurasienmissionen: Michael och Johanna Auras

Frankrikemissionen Paris: Ryan R. och Heather A. Munns

Tysklandmissionen Frankfurt: Douglas P. och Lynne G. Cropper

Ungernmissionen Budapest: Chet J. och Kristy Wall

Polenmissionen Warszawa: Gregory D. och Christine Roney

Rumänienmissionen Bukarest (ny): Geoffrey R. och Roseanna C. Fowler

Spanienmissionen Barcelona: Frank och Maria Heckmann

Området Europa Nord

Baltiska missionen: Antti och Skaisté Makslakhti-Tolstosheev

Kap Verdemissionen Praia: Abel och Paula Chaves

Finlandmissionen Helsingfors: Juha och Ulla Lehtinen

Sverigemissionen Stockholm: Barry N. och Tonya C. Johnson

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.