Pressmeddelande

Hur millenniegenerationen engagerar sig i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

 

Närvaron på kristna gudstjänster minskar i Europa, särskilt bland de yngre generationerna. För att bekämpa detta hjälper Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga unga vuxna att förena sig med varandra och med sin tro.

Två tredjedelar av världens kristna fanns år 1910 i Europa, men 100 år senare hade den andelen sjunkit till endast 25 procent år 2010, enligt en undersökning om global kristendom av Pew Research Center. I allmänhet går de yngre europeiska generationerna inte i kyrkan lika ofta som sina föräldrar. European Social Survey fann att i över hälften av de länder som hade kartlagts hävdade majoriteten av unga vuxna att de inte bekände sig till någon religion.

I USA visade Pew Research Centers undersökning om det religiösa klimatet att religiös hängivenhet hos millenniegenerationen är högst bland sista dagars heliga unga vuxna. Det leder till frågan: Vad är det som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gör annorlunda?

Ett av de mest framgångsrika sätten som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga engagerar sina unga vuxna på är genom konferenser runt om i Europa. Konferenserna fördjupar ungdomarnas evangelielärande och ger möjlighet till socialt umgänge med andra medlemmar i kyrkan.

Mellan juni och september 2019 hölls över ett dussin konferenser för unga vuxna i olika delar av Europa. Några av de mest välbesökta konferenserna ägde rum i Storbritannien, Frankrike och Sverige.

Den första och äldsta kontinuerliga konferensen för unga vuxna i Europa är Festinord, som roterar mellan de nordiska länderna. Den första Festinord hölls i Stockholm 1966 och var ursprungligen öppen för ungdomar som var 14 år och äldre. Nu måste deltagarna vara mellan 18 och 30 år. I år samlades omkring 650 unga vuxna i Malmö.

Håkan Palm, som var med på den första Festinord 1966, säger att konferensen har blivit ”ett internationellt varumärke, och ungdomar från hela världen kommer” därför att ”Festinord har något som talar till unga medlemmar. Festinord har en kraftig potential.

Det handlar mindre om ’gör det här’ och mer om ’Välkommen! Ha så roligt’.”

Sedan 1966 har konferenser för unga vuxna spridit sig över hela världen. 2017 samlades unga människor i Libanon till den första konferensen i Mellanöstern. Huvudanledningen till att de här konferenserna är framgångsrika är att de får unga vuxna att komma tillsammans på både sociala och andliga sätt.

En social sammankomst

Konferenser ger millenniegenerationen tillfälle att umgås med människor i sin egen ålder som har liknande värderingar. Att finna gemenskap är ytterst viktigt för millenniegenerationen, som kallats ”den ensammaste generationen”, baserat på en studie av YouGov som visade att en av fem i millenniegenerationen säger att de inte har några vänner.

Sociala medier och internet är skyldiga, enligt Festinorddeltagaren Joakim D. R. Andersen från Köpenhamn. ”Vi lever i en tid när det är svårare att träffa nya människor i verkliga livet. Många av våra sociala kontakter har tagits över av internet och mobilbaserade kanaler. Jag tycker att de här konferenserna erbjuder en miljö där man kan träffa nya människor på ett sätt som har varit på tillbakagång i världen ett tag.”

Jennifer Liv Christophersen från Köpenhamn har deltagit i åtta Festinordkonferenser. Hon förklarar att det inte alltid är lätt att vara ung vuxen i en kyrka som betonar familjelivet. ”För dem som tillhör små grenar eller som inte har många unga ensamstående vuxna omkring sig är det svårt att vara i en familjeförsamling när resten av människorna i kyrkan är vid en helt annan punkt i livet.” Hon säger att konferenserna ger unga vuxna möjlighet att träffas och stötta varandra.

Prabhakaran (Prabhu) Santhanam, som blev medlem i kyrkan 2017 och som sedan dess har flyttat till Zürich, förklarar att konferensen i Schweiz gav honom en känsla av samhörighet. ”Som nyomvänd har jag inte en familj som är medlemmar och det är inte heller merparten av mina vänner. På den här konferensen kände jag att jag inte bara fick vänner utan dessutom bröder och systrar. Under veckan bodde jag hos en familj som delar min tro och mina värderingar. Jag fick en känsla av samhörighet och bekräftelse.”

Som en del av umgänget hittar många unga vuxna ”någon speciell” på konferenserna. Äldste Bruce C. Hafen, generalauktoritet emeritus, talade på en konferens i Schweiz i juli 2019 och sa: ”Gång på gång när vi träffar kyrkans ledare i Europa och frågar dem: ’Var träffade du din make eller maka?’, svarar de att de träffades på Festinord eller någon annan konferens.”

På konferenserna har de unga vuxna roligt – och de är helt nyktra. Deltagarna följer en uppförandekod om att bland annat använda ett rent språk, inte ta droger eller alkohol och att bevara den personliga kyskheten.

En andlig boost

Förutom att mingla är ett annat syfte med de här konferenserna att stärka millenniegenerationens tro. Ledare i kyrkan och talare erbjuder workshops och andakter med andlig vägledning.

”Jag tycker att andliga möten, workshops och lektioner är ett bra sätt att fördjupa min kunskap om evangeliet och att stärka mitt vittnesbörd”, förklarar Wili Wrangell från Helsingfors.

Jennifer Liv Christophersen jämför konferenser för unga vuxna med en andlig vaccination mot tvivel, rädsla och ensamhet. ”Jag ser det som en boostervaccination. Man kommer på sommaren och får sin boostervaccination och så kan anden klara sig tills nästa evenemang. Och när man åkt hem och anden blir svagare behöver man komma tillbaka för att få en ny boostervaccination.” 

Workshops med frågor och svar hjälper också unga vuxna att reda ut frågor och bekymmer. ”När jag diskuterar de här frågorna med andra unga ensamstående vuxna känns det som om jag kommit ett steg närmare svaret”, säger Santhanan.

Det tar ungefär ett år att planera konferenserna, förklarar Bjarne Windhausen, en av de unga vuxna som planerade årets konferens i Schweiz. Och de flesta besluten fattas av de unga vuxna själva. ”De två äldre paren hjälpte till och vi fattade alla stora beslut tillsammans. Men i slutändan hade vi sista ordet eftersom vi är unga vuxna och känner deltagargruppen bäst”, säger en ung vuxen.

För dem är planeringen värd ansträngningen när de ser hur unga vuxna skapar kontakt med varandra och med evangeliet. Joakim D. R. Andersen sammanfattar sin upplevelse i en mening:

”Goda vänner, härlig anda, roliga stunder (inte så mycket sömn, dock).”

Nästa års konferenser är redan på gång och förväntas locka lika många, om inte fler, deltagare. Wili Wrangell säger: ”Jag ser redan fram emot fler konferenser!”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.