Pressmeddelande

Media intervjuar apostel

JÖNKÖPING, Sverige - För bara andra gången i sin 35-åriga historia besöktes den årliga ungdomskonferensen Bolliaden av en medlem i de tolvs kvorum. Detta ägde rum den 29 -30 december. Äldste L Tom Perry, president för området centrala Europa, besökte konferensen och i lokal media tog han tillfället i akt att redogöra för det arbete som kyrkan och dess medlemmar utför för att lindra effekterna av den ödeläggande tsunamivågen i Thailand.

om kyrkans organisation och dess hjälp till tsunami-offren.

"Den här konferensen hölls i Jönköping och var organiserad av Göteborgs stav", sade Per Nilsson, kyrkans informationschef i Sverige. "Omkring 300 unga vuxna från ett flertal länder, men huvudsakligen Skandinavien, var närvarande vid det tre dagar långa evenemanget."

Äldste Perry och hans hustru Barbara tillbringade en och en halv dag där. De intervjuades av en journalist från Jönköpingsposten och i en direktsänd intervju i Radio Jönköping, vilken nådde ungefär 300 000 lyssnare, sade broder Nilsson. "Den lokala informationschefen i Göteborgs stav, Sture Nilsson, var den som ordnade med arrangemangen för detta. Stavspresidenten, Leif Mattsson, som var värd för paret Perry, deltog också."

Ämnen som togs upp i radioprogrammet var bland annat kyrkans administration, hur apostlar kallas och vad kyrkan gör för att lindra effekterna av katastrofen i Thailand. "Syster Barbara Perry blev tillfrågad om hur det är att vara kvinna och medlem i en patriarkalisk kyrka", sade broder Nilsson. "Makarna Perry gav mycket bra svar och lokala medlemmar i kyrkan som kom samman efter den direktsända intervjun var imponerade och stolta."

Ett foto på makarna Perry och president Mattson togs vid intervjun, och tidningsartikeln (skriven på svenska) bar rubriken "Mormoner fastar för att hjälpa". Den innehöll en del information om ungdomskonferensen men handlade till största delen om kyrkans välfärdsarbete. "Mormonerna har en världsvid kyrka och en beredskap för att hjälpa människor i utsatta situationer", skrev reportern Gunnar Arén. "Den första söndagen i varje månad fastar medlemmarna och det de beräknas spara in genom att avstå från två mål mat skänks till en hjälpfond för 'fattiga'.

I den här akuta situationen har kyrkan i Sverige föreslagit sina 9000 registerade medlemmar att också den andra söndagen i januari ska bli en fastedag och att de pengar som då sparas in ska gå till flodvågens offer."

Broder Nilsson sade: "Vid denna tidpunkt sades det i ett särskilt meddelande att förutom de drabbade länderna i Asien så var Sverige det västland som rapporterat flest antal saknade, vilket gjorde det till en nationell katastrof." Vid intervjun visade äldste Perry upp Svenska Dagbladet, med en artikel om två unga vuxna i kyrkan, Lotta Wingård och Ulrika Olsson, vilka mirakulöst räddades och nu är tillbaka i Sverige.

Under följande morgonsamling fick de unga vuxna se ett axplock från CNN och svensk nyhetsmedia vilka sammanställts av bolliadenkommittén och som visades på en stor duk, där också dessa två unga vuxna i kyrkan intervjuades. Detta var en stor lättnad för många närvarande vid ungdomskonferensen, eftersom de bägge hade många vänner bland deltagarna på Bolliaden vilka oroade sig för hur det hade gått för dem."

Den 8 januari saknades fortfarande mer än 2 200 svenskar, men ingen medlem i kyrkan har rapporterats dödad eller saknad.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.