Pressmeddelande

Lyssna till profeternas röst

Detta är i sanning en universell kyrka. Medlemmar i jordens alla länder förkunnar Jesu Kristi evangeliums universella budskap för alla, oavsett språk, ras eller etniska rötter. Vi är alla andebarn till en levande och kärleksfull Gud, vår himmelske Fader, som vill att vi ska lyckas på vår färd tillbaka till honom.

I sin godhet har han gett oss profeter som undervisar oss om hans eviga sanningar och vägleder oss i hur vi ska efterleva hans evangelium. I år har vi tagit farväl av en älskad profet, president Gordon B Hinckley (1910–2008), som ledde oss i många år tills Herren kallade hem honom. Nu fortsätter vi framåt under ledning av den nye profet som Herren har kallat att leda oss, president Thomas S Monson. I vår Faders stora kärlek till oss har han gett oss profeter för vår tid som lett oss i obruten följd sedan återställelsen av hans storslagna verk genom profeten Joseph Smith i början av 1800-talet. Vi kommer alltid att minnas de första heliga — deras uppoffringar, bedrövelser och tårar, men också deras mod, tro och tillit till Herren då också de följde hans profet för deras tid.

Jag har inga förfäder bland 1800-talets pionjärer. Men ända sedan jag blev medlem i
kyrkan har jag känt närhet till dessa tidiga pionjärer som gick över prärien. De är mina andliga förfäder, liksom de är alla medlemmars andliga förfäder, oavsett nationalitet, språk eller kultur. De grundade inte bara en trygg plats västerut, utan lade också den andliga grunden till rikets uppbyggande i alla världens nationer.

Läs forsättningen av budskapet i kyrkans tidskrift

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.