Pressmeddelande

Låt oss höja en varnande röst

Denna kallelse att varna blir svårare och viktigare på grund av det faktum att de värdefullaste varningarna handlar om faror som människor inte anser är verkliga ännu. Tänk på Jona. Han flydde först från Herrens kallelse att varna folket i Nineve som var blinda för faran med att synda. Han visste att ogudaktiga människor under århundradenas lopp hade förkastat profeterna och ibland dödat dem. Men när Jona började predika i tro välsignade Herren honom så att han var i säkerhet och fick framgång.

Läs hela artikeln i januarinumret av

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.