Pressmeddelande

Leenden bakom munskydd i Albanien

5 400 handskar, 4 300 munskydd för kliniskt bruk och 70 speciella ansiktsvisir för sjukvården utrustade vårdteamet med säkerhet och leenden. Trettio vårdarbetare i första linjen – läkare, sjuksköterskor och annan personal – tog den 15 maj 2020 emot ett bidrag i form av akut skyddsutrustning.

”I dag tog vi emot er donation. Vi är mycket tacksamma för er hjälp. Det är första gången under min tid som chef som jag tagit emot donationer och jag är så glad att jag kunde göra något för min personal. Tack”, berättade dr Mirgena Hoxhaj.

Dr Hoxhaj1.jpg
Dr Mirgena Hoxhaj går igenom vårdjournaler2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

               

”På min vårdcentral är vi familjeläkare och har patienter i alla åldrar. Vi behandlar spädbarn, barn, vuxna och åldringar. Vi är en första linjen-mottagning på vår ort. Vi uppskattar verkligen skyddsutrustningen i vår vård av patienter.”

”Vår donation av den här personliga skyddsutrustningen började med en enkel konversation mellan en heltidsmissionär från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och en medlem i kyrkan som arbetade på vårdcentralen i Fier i Albanien. Latter-day Saint Charities underrättades om vårdcentralens desperata brist på utrustning. Genom en inarbetad behovsbedömning och protokoll för varuanskaffning och leverans, blev utrustningen tillgänglig när den som mest behövdes”, rapporterar äldste och syster Jones, biståndsmissionärer i Albanien. ”Vi är glada att vi kunde vara till hjälp för vårdteamet genom att följa Jesu Kristi uppmaning att tjäna andra.”

Akut medicinsk utrustning levererades också till kliniker i städerna Rreshen och Tirana för att ge liknande skydd åt vårdpersonal där. Latter-day Saint Charities, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas globala organisation för humanitärt bistånd, bekostade den medicinska hjälpen från en leverantör i Albanien.

Thumbs Up with Appreciation1.jpg
Läkare visar ”tummen upp” av tacksamhet över donerad utrustning.2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.