Pressmeddelande

Att övervinna läkemedelsrelaterad fattigdom

Latter-day Saint Charities, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas globala humanitära organisation, har de senaste tre åren samarbetat med Banco Farmaceutico genom att erbjuda både volontärer och ekonomiska medel för att övervinna läkemedelsrelaterad fattigdom i Italien.

”Jag vill tacka alla vänner i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga för den stora hjälp vi fått av dem med att hjälpa fattiga människor i Italien”, rapporterar dr Sergio Daniotti, VD för Banco Farmaceutico. ”Kyrkans samarbete med Banco Farmaceutico har försett fattiga migranter och flyktingar med viktiga mediciner.”

”Varje år sedan 2013 har livsnödvändiga mediciner donerats, katalogiserats och fördelats. Den senaste tiden har 420 apotek fungerat som insamlingsplatser i landet och försett 125 välgörenhetsorganisationer inom vårdsektorn med de välbehövliga medicinerna. Kyrkans bidrag i form av ekonomiska medel och volontärer har bidragit till den nationella utvidgningen av det här projektet. Uppställningen visar projektets tillväxt i insamlade mediciner, deras värde samt år för genomförande”, rapporterar äldste Bob Gale, servicemissionär i Italien.

Antal mediciner

Värde

År

18 804

259 765 $

2013

138 698

2 350 213 $

2018

204 806

3 511 293 $

2019

541 175

4 602 972 $

2020 totalt till dags dato

”Andra lördagen i februari varje år har över 400 volontärer från kyrkan hjälpt till med Banco Farmaceuticos insamlingsdag för mediciner. Den här kampanjdagen har varit ett tillägg till den pågående insamlingen under året.

Eftersom det i år är 20 år sedan Banco Farmaceutico grundades, anslogs en hel vecka i februari till insamlingsinsatsen. Allmänhetens deltagande var mycket bra”, meddelar dr Daniotti. ”Det är uppmuntrande att många läkemedelsföretag också fortsätter donera, och för närvarande är kvantiteten avsevärt större än tidigare år.”

lakemedel.png
1. Medborgare donerar oanvända läkemedel till apotek, och farmaceuter screenar den donerade medicinen för användbarhet. 2. Mediciner märks med ”endast för välgörenhetssyfte”. 3. Den nyss märkta medicinen placeras i säkra, låsta behållare för frakt.2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

”Det här projektet representerar ett påtagligt och varaktigt tecken på kampen mot hälsorelaterad fattigdom, som blivit mer akut det senaste årtiondet. Den nuvarande coronakrisen påverkar inte bara de svagaste – många i vårt samhälle tvingas skära ner på sjukvård”, rapporterar dr Filippo Ciantia, generaldirektör på Banco Farmaceutico. ”Vi gladde oss åt att kunna delta i den här insatsen och uppfylla andras behov, som Frälsaren lärde”, tillägger äldste Bob Gale.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.