Pressmeddelanden

Kyrkans medlemsantal passerar 15-miljonersstrecket

President Monson och president Uchtdorf uttalar sig om kyrkans tillväxt

I lördags tillkännagav president Thomas S. Monson att antalet medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga nu uppgår till över 15 miljoner i hela världen. President Monson meddelade detta i sina inledande ord under kyrkans 183:e halvårskonferens. Kyrkan nådde denna milstolpe för två veckor sedan.

”Kyrkan fortsätter att växa stadigt och förändra fler och fler människors liv varje år”, sade president Monson. ”Den sprids över jorden allteftersom vår missionärsstyrka letar upp dem som söker sanningen.”

Senare under samma session framlade president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet, några orsaker till varför kyrkan kan tänkas växa i en tidsålder ”då tron avtar”. ”I den här tidsåldern där så många känner sig främmande för himlens inflytande, här finner man ett folk som längtar efter att lära känna och närma sig sin Frälsare genom att tjäna Gud och sina medmänniskor”, sade president Uchtdorf.

President Uchtdorf menar att det krävs mer än en enkel tro.
”Det är berömvärt att tro på Gud, men de flesta vill göra mer än bara lyssna på inspirerande predikningar”, sade han. ”De vill omsätta sin tro i handling. De vill kavla upp ärmarna och engagera sig i detta stora verk.”

Kyrkan erbjuder dessa möjligheter att omvandla tro till handling, konstaterade president Uchtdorf.
”Eftersom vi inte har något avlönat lokalt ledarskap i församlingarna världen över utför våra medlemmar all verksamhet själva”, sade han. ”De får många möjligheter att omvandla sina talanger, sin medkänsla och sin tid till goda gärningar.”

Sedan 1996 har antalet medlemmar i kyrkan som bor utanför USA och Kanada överstigit det antal som bor i USA och Kanada. President Uchtdorf sade att kyrkans mångfald är en av dess största styrkor, och han rådde dem som söker en plats där de kan känna sig hemma att komma till kyrkan.
”Kyrkan är till för att hjälpa och stödja de ofullkomliga, de kämpande och de utmattade”, sade han. ”Den är fylld av människor som av hela sitt hjärta vill hålla buden, även om de ännu inte har bemästrat dem än. … Jesu Kristi Kyrka verkar dra till sig de vänliga och de omtänksamma, de ärliga och de flitiga”, sade han.

Kyrkan organiserades för 183 år sedan, den 6 april 1830. Joseph Smith och fem ämbetsbröder organiserade officiellt kyrkan, i närvaro av ca 50 andra personer, i en timmerstuga i Fayette i staten New York.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.