Pressmeddelande

Kyrkans hjälp fortsätter till Haiti

Ytterligare två leveranser innehållande mat, medicin och andra förnödenheter har transporterats med långtradare från Dominikanska republiken och anlände i Haiti under lördagen. Ännu fler leveranser från Jesu Kristi Kyrka planeras under veckan, med utgångspunkt från USA och Dominikanska republiken. Dessa leveranser kommer att innehålla mer specifika förnödenheter som kyrkans lokala ledare har preciserat behov av.

Ett läkarteam reste från Salt Lake Airport under söndagkvällen, med syfte att hjälpa skadade i Haiti. Teamet består av 14 läkare, sjuksköterskor och två familjeinriktade socialarbetare. Läkarna kommer att organisera ett tillfälligt sjukhus vid kyrkan möteshus i Port-au-Prince. Dessa läkare, medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, ger frivilligt av sin tid och kunskap för att undsätta människor i Haiti som behöver läkarvård. Gruppen kommer vara självförsörjande på medicinsk utrustning med hjälp av fortlöpande leveranser. En mindre grupp läkare från Dominikanska republiken verkar redan i Haiti under kyrkans ledning.

Sju av kyrkans kapell i Haiti används för närvarande som härbärge för över 4000 människor från grannskapen. Alla kyrkans kapell i Haiti är i princip skonade från stora skador relaterade till jordbävningen och många används i hjälparbetet. Kyrkan fortsätter att kontinuerligt övervaka den humanitära situationen för att avgöra vilken hjälp som bäst behövs.

Frivilliga bidrag från kyrkans medlemmar sker genom din lokala församlings vanliga donationssätt - specificera under HUMANITÄR HJÄLP

Frivilliga bidrag kan även ges direkt via kyrkans internationella donationsorgan: http://give.lds.org/emergencyresponse

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.