Pressmeddelande

Kyrkan tillkännager nytt världsomspännande initiativ för ungdomar och barn

Ett nytt initiativ har tillkännagetts av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som ersätter alla befintliga aktivitetsprogram för flickor och pojkar, unga män och unga kvinnor med början i januari 2020. Kyrkans barn och ungdomar över hela världen är värdefulla. De utgör framtiden, och att se till deras behov är viktigt för kyrkan.

Under flera år har mormonernas ledare förberett ett nytt initiativ för undervisning och ledarskap för alla barn och ungdomar, för att stödja familjen och stärka unga överallt medan de utvecklar tro på Herren och Frälsaren Jesus Kristus. Det nya arbetssättet är avsett att hjälpa alla flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upptäcka sin eviga identitet, bygga upp karaktär och motståndskraft, utveckla färdigheter och fylla sina eviga roller som Guds döttrar och söner. Initiativet är avsett att låta lokala ledare, familjer och även ungdomarna själva anpassa sin strävan och samtidigt ge tillfälle till tjänande och aktiviteter som skapar sunda relationer och är till nytta för samhället. Detaljerna kommer att meddelas på childrenandyouth.lds.org när datum för genomförandet närmar sig.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.