Pressmeddelande

Kyrkan till undsättning efter naturkatastrof i Mayanmar

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har uttryckt sin sympati för invånarna i Mayanmar efter den förödande cyklonen nyligen och tillkännagivit att de ska bidra med humanitär hjälp.

Kyrkans ledare har godkänt inköp av stora kvantiteter presenningar, filtar, mat, medicinsk utrustning och i synnerhet rent dricksvatten till nödlidande.

Alla förnödenheter inhandlas i Mayanmar eller i närliggande länder. Kyrkan har gått samman med CARE International, en välkänd humanitär organisation med säte i Atlanta i USA, för att distribuera förnödenheterna.

Kyrkans humanitära representanter kommer att fortsätta bevaka och utvärdera situationen.

http://www.mormonnewsroom.org/ldsnewsroom/eng/news-releases-stories/church-responds-to-myanmar-disaster

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.