nyhetsartikel

Kyrkan inleder initiativet "Han är gåvan" för att förmedla julens budskap

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gör under december en insats för att förmedla julens budskap om Jesus Kristus. Det månadslånga julinitiativet inriktas på vår himmelske Faders kärlek som den visas genom den heliga gåvan Jesus Kristus (se Joh. 3:16). Initiativet ”Han är gåvan” förväntas nå miljoner människor under månaden via sociala media, utställningar på informationscentrer, medlems- och missionärsredskap och reklam både på internet och ute på Times Square i New York. 

”Julen är en tid när vi reflekterar över vad vi kan bli tack vare Guds heliga gåva”, säger äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum. ”När vi upptäcker gåvan inser vi hur oändlig Guds kärlek är och vårt absoluta behov av en Frälsare. När vi omfamnar gåvan stärker vi vår tro på Jesus Kristus och vår önskan att bli mer lika honom. När vi delar med oss av gåvan följer vi i Mästarens fotspår, som inbjöd alla att lyssna på sitt budskap.

Dagliga sociala inlägg görs från den 28 november till den 25 december. De som delar innehåll på Internet uppmanas att använda hashtaggen #DelaGåvan på sina sociala media-kanaler.

Kyrkan startade webbplatsen mormon.org/swe/jul som har videon ”Han är gåvan” för att påminna besökarna om julens affärsinriktade och stressiga natur, med en övergång till vad julen egentligen handlar om. Både webbplatsen och videon finns på 20 språk: Engelska, spanska, portugisiska, armeniska, cebuano, holländska, franska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, lettiska, polska, ryska, svenska, tagalog, thailändska, tyska och ukrainska.

Webbplatsen innehåller också sidor med julberättelsen, förslag på hur man kan dela med sig av gåvan och länkar till andra resurser med inriktning på Jesus Kristus. Dessutom finns det en plats på webbsidan som delar innehåll som medlemmar bidragit med på flera språk, bland annat engelska, spanska och portugisiska.

Den 7 december läggs kyrkans initiativ ”Han är gåvan” ut som huvudtext på YouTube i flera länder, med en potientiell publik på 207 miljoner besökare. Länderna är USA, Kanada, Mexiko, Argentina, Chile, Colombia och Brasilien. En förkortad version av videon visas i huvudtexten på YouTube samt en inbjudan att besöka webbplatsen.

Missionärerna har utdelningskort för att göra initiativet känt under december.

Femton av kyrkans informationscentrer i USA och andra länder, bland annat Temple Square, har en utställning om ”Han är gåvan” under julmånaden. Det är informationscentren i Hill Cumorah; kapellet vid Hyde Park; Idaho Falls; Independence, Missouri; Laie, Hawaii; templet i London; Los Angeles; Mesa, Arizona; Mexico City; Nya Zeeland; Oakland, Kalifornien; Park City, Utah; Portland, Oregon och S:t George, Utah.

Initiativet ”Han är gåvan” organiserades av kyrkans missionsavdelning med huvudkontor på Temple Square i Salt Lake City. En veckolång kampanj med titeln ”Tack vare honom” under påsken genererade ett världsomfattande intresse. Den YouTube-videon sågs av över fem miljoner besökare under veckan efter att det hade lagts ut. 
 

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.