Pressmeddelande

Kyrkan fortsätter att bygga tempel runtom i världen

De nya templen ska byggas i Calgary i Alberta i Kanada, i Córdoba i Argentina, i Kansas City-området i Missouri i USA, i Philadelphia i Pennsylvania i USA och i Rom i Italien.

De exakta platserna för dessa tempel tillkännages senare. Inte sedan april 2000 har så många nya tempel tillkännagivits samtidigt.

Templen i Philadelphia och Kansas City-området är ett resultat av kyrkans stadiga tillväxt i Förenta staterna som nu har flera dussin tempel. Templet i Calgary blir det åttonde templet i Kanada. För närvarande finns det verksamma tempel alltifrån Halifax i Nova Scotia till Edmonton, och ett byggs i Vancouver. Kyrkans medlemmar började bosätta sig i delar av provinsen Alberta några årtionden innan de färdades till Klippiga bergen i mitten av 1800-talet. Templet i Cardston i Alberta var det sjätte templet som byggdes efter pionjärernas ankomst till Salt Lake City.

Templet i Córdoba blir det andra i Argentina. Det första byggdes i Buenos Aires. Efter dagens tillkännagivande kommer det totala antalet tempel i Latinamerika att uppgå till 34.

Templet i Rom i Italien blir det första i Medelhavsområdet och det tolfte i Europa. Det kommer att betjäna medlemmar i flera olika länder och avsevärt minska både på restid och kostnader för medlemmarna i området.

Templen skiljer sig från vanliga kyrkobyggnader där medlemmarna träffas för söndagsmöten och för andra aktiviteter under veckan. Det finns tusentals sådana möteshus runtom i världen dit besökare alltid är välkomna. För kyrkans medlemmar är templen de mest heliga platserna på jorden. De används enbart för utförandet av heliga ceremonier som vigslar och religiös undervisning som stärker medlemmarnas relation till Gud och sina medmänniskor. Templet är en helig och fridfull plats, åtskild från världens jäkt, där kyrkans medlemmar ger högtidliga löften till Gud.

Tempelbyggande har varit en del av kyrkans historia sedan dess första dagar. Kyrkans grundare Joseph Smith byggde tempel i Kirtland i Ohio, i Jackson County i Missouri och i Nauvoo i Illinois. Några dagar efter det att mormonpionjärerna anlänt till Saltsjödalen tillkännagav Joseph Smiths efterträdare Brigham Young platsen för Salt Lake-templet och det började byggas kort därefter. Det tog 40 år att färdigställa Salt Lake-templet men de flesta tempel idag blir klara inom tre till fem år.

Förra veckan tillkännagav kyrkan också datumen för öppet hus och invigning för nästa tempel som färdigställts. Templet i Draper i Utah, det 129:e templet i världen, hålls öppet för allmänheten mellan den 15 januari och den 14 mars 2009. Därefter invigs det under tolv olika invigningssessioner mellan den 20 och 22 mars.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.