Pressmeddelande

Kyrkan bidrar med hjälp till Pakistan

Ytterligare förnödenheter från Humanitarian Center (Humanitära centret) i Salt Lake City skickas under de kommande veckorna i samarbete med organisationen Islamic Relief USA. Man fortsätter göra bedömningar av ytterligare hjälp under de kommande veckorna.

”Våra tankar och böner är med folket i Pakistan”, säger biskop H. David Burton, kyrkans presiderande biskop, som har översyn över kyrkans humanitära hjälpinsatser. ”Kyrkans medlemmars och andras generösa donationer gör att kyrkan kan bidra till att mildra många människors lidande.”

Kraftiga monsunregn i slutet av juli i Pakistan orsakade den värsta översvämningen på åttio år. Över en tredjedel av landet har drabbats, över 1500 människor har dött och 17 miljoner andra har påverkats. Över 1,2 miljoner hem har förstörts och omkring åtta miljoner människor är nu hemlösa.

Genom att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inte är officiellt godkänd i Pakistan påverkades inga medlemmar, missionärer eller möteshus av översvämningen.

Kyrkan bidrar med nödhjälp och deltar i utvecklingsprojekt i humanitära syften i länder över hela världen. Projekten drivs utan hänsyn till mottagarnas nationalitet eller religion. Donationer, framför allt från kyrkans medlemmar men också från andra runt om i världen, används för att möjliggöra biståndsprojekten. Hundra procent av donationerna som ges till kyrkans humanitärhjälp används i biståndsarbetet. Kyrkan står för sina egna omkostnader.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.