Pressmeddelande

Kvinnliga ledare i kyrkan utsedda till ledarskapsråd

Flera kvinnliga generalämbetsmän i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har utsetts av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum till prästadömets ledarskapsråd i kyrkan.  

Syster Bonnie L. Oscarson berättade på Facebook om sitt nya uppdrag i kyrkans verkställande missionsråd. 

”Jag minns fortfarande tydligt när president Thomas S. Monson tillkännagav den sänkta åldern för kvinnliga missionärer. I dag upplevde jag ännu ett betydelsefullt ögonblick – jag fick en inbjudan att sitta i kyrkans verkställande missionsråd. Jag känner mig hedrad. Det här är ett av kyrkans tre huvudråd som alla leds av medlemmar i de tolvs kvorum. Syster Linda Burton ska sitta i verkställande rådet för prästadömet och familjen och syster Rosemary Wixom ska sitta i verkställande rådet för tempel och släktforskning.

Vilken underbar tid att vara kvinna i kyrkan där våra röster behövs och värderas mer än någonsin. Jag är tacksam för möjligheten att bidra med mitt perspektiv och min erfarenhet i det här rådet när vi arbetar tillsammans för att sprida budskapet om det återställda evangeliet.”

Äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum gav sitt stöd till de nya uppdragen för kyrkans kvinnliga ledare på sin Facebooksida:

”Det gladde mig mycket att läsa syster Bonnie Oscarsons inlägg på Facebook om de nya uppdragen som våra kvinnliga ämbetsmän fått i tre prästadömsråd på generalnivå. Vi behöver deras visdom och medverkan! Det är helt i sin ordning att deras uppdrag är i samklang med deras nuvarande ansvarsuppgifter.

Syster Oscarson ska verka i kyrkans verkställande missionsråd i en tid när kyrkan har ett aldrig förut skådat antal missionärer, varav ett stort antal är unga kvinnor. Syster Wixoms engagemang i verkställande rådet för tempel och släktforskning hjälper oss att uppmana våra ungdomar att lära sig mer om sina förfäder.

Det gladde mig också att höra att första presidentskapet har godkänt ändringen av namnet på prästadömets verkställande råd till verkställande rådet för prästadömet och familjen. Vi vet att syster Burton kommer att bidra med värdefulla insikter i sitt nya uppdrag när hon representerar kyrkans kvinnor från hela världen.”

Syster Linda K. Burton, Hjälpföreningens generalpresident; syster Bonnie L. Oscarson, Unga kvinnors generalpresident och syster Rosemary M. Wixom, Primärföreningens generalpresident, har utsetts till råd som etablerar riktlinjer för kyrkan.   

”Det är med tacksamt hjärta som jag tar emot uppdraget att verka i verkställande rådet för prästadömet och familjen. Goda män och kvinnor i kyrkan har genom tiderna arbetat tillsammans för att bygga en stark grund där Kristi återställda evangelium kan blomstra och ge hopp till en värld som så ofta är utan ljus. Det är viktigare nu än någonsin tidigare att vi står enade och följer vår himmelske Faders plan för att föra hem sina barn.”

Syster Burton ska verka i verkställande rådet för prästadömet och familjen, syster Oscarson ska tjäna i verkställande missionsrådet och syster Wixom ska delta i verkställande rådet för tempel och släktforskning. Namnet på prästadömets verkställande råd har ändrats till verkställande rådet för prästadömet och familjen. 

Rosemary M. Wixom:
”Primärbarnen sjunger ’Jag längtar så till templet’. Det är till och med så att en del barn släktforskar och indexerar. De älskar att lyssna på berättelser om templet och om sina förfäder. Det ger dem en känsla av samhörighet och stärker målet de har i hjärtat att hålla fast vid evangeliet och besöka templet en dag. Jag vet att sanningarna vi undervisar våra barn om stannar kvar i hjärtat hos dem när de blir vuxna, och därför tycker jag att det är en speciell förmån att nu få verka i verkställande rådet för tempel och släktforskning.”

”Vi är övertygade om att de här generalpresidenternas visdom och omdöme kommer att ge en värdefull dimension till det viktiga arbete som utförs av de här råden”, står det i ett brev till kyrkans generalauktoriteter och generalpresidentskap från president Thomas S. Monson; president Henry B. Eyring, förste rådgivare i första presidentskapet och president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet.  

De nya uppdragen träder i kraft omedelbart.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.