Pressmeddelande

Kom till honom i bön och tro

Jakob, Nephis bror, förkunnade: ”Vänd er till Gud med ståndaktigt sinne och be till honom med överflödande tro.”

I den här tidsutdelningen sade Herren följande i en uppenbarelse till profeten Joseph Smith: ”Vänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, frukta inte.”

Detta gudomligt inspirerade råd kommer till oss i dag som kristallklart vatten till förtorkad jord.

Vi lever i oroliga tider. Läkarrummen fylls av personer som ansätts av känslomässiga problem och psykisk press. Skilsmässodomstolarna är överfulla av människor med olösta problem. Personalchefer i företag och statliga enheter arbetar långa dagar för att hjälpa människor med deras problem.

En personalansvarig som fått i uppdrag att ta hand om smärre klagomål avslutade en ovanligt hektisk dag med att på skämt sättaen liten skylt på sitt skrivbord till personer med olösta problem: Texten löd: ”Har du försökt med bön?” Det han kanske inte insågvar att detta enkla råd löser fler problem, lindrar mer lidande, förhindrar fler överträdelser och bringar större frid och förnöjsamhettill människans själ än något annat sätt.

En framstående amerikansk domare tillfrågades vad vi, som medborgare i världens olika länder, skulle kunna göra för att minska brottsligheten och olydnaden mot lagar och för att få fred och förnöjsamhet i vårt liv och i våra nationer. Han svarade eftertänksamt: ”Jag skulle föreslå att vi återupptar den gamla sedvänjan att hålla familjebön.”

Läs forsättningen i mars månads nummer av kyrkans tidskrift Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.