Pressmeddelande

Kampen mot mässlingen

Under 1960-talet introducerade doktor Samuel Katz för första gången mässlingsvaccinet i Afrika, i den nigerianska byn Imesi-Ile. Han observerade vaccinets säkerhet och effektivitet.

Mödrar berättade för mig att de brukade säga: ’Räkna inte hur många barn du har förrän efter mässlingen’, eftersom de visste hur allvarlig och dödlig sjukdomen var”, minns doktor Katz, Wilburt Cornell Davison-professor och dekanus emeritus i pediatrik vid Duke University.

Men det gör de inte längre, tack vare läkare som doktor Katz, som introducerade vaccinet och påbörjade samarbetet mellan humanitära organisationer — däribland kyrkan — som verkar för att vaccinera barn världen öv

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.