Pressmeddelande

Kampanj på sociala medier i Europa sprider budskap om vänlighet

Under oktober månad betonade området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vänlighetens universella och viktiga betydelse i en kampanj med titeln ”Kom ihåg att vara vänlig”.

Kindness Campaign01
Kindness Campaign01
Scen från videon "Barnen vet bäst".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Den här serien påminner alla överallt om vårt ansvar att behandla varandra med kärlek och respekt.

Kampanjen innehöll åtta korta videor. Videorna släpptes med jämna mellanrum. I oktober sändes en ny video via sociala medier som YouTube, Facebook och Instagram två gånger i veckan.

När videorna släpptes nådde de hundratals tittare och påverkade många. Även om de finns att se på flera sociala medier gavs en del favoritkommentarer på Facebook. Många svarade med ett hjärtligt ”amen!” medan andra kände att deras hjärtan hade berörts och sa: ”Å vad snällt, får mig att gråta” och ”Älskar det här. Det gjorde min dag.”

”Det är lätt att slå på teven eller gå ut på nätet och hitta oräkneliga exempel på stridigheter, konflikter och fientlighet, men det vi inte alltid ser är att det finns många fler där ute som försöker göra gott genom enkla, vänliga handlingar. De har en tendens att försvinna bland de mer sensationella negativa uppläggen”, säger Brian Cordray, chef för kyrkans publiceringstjänst i området.

”Med det sagt inspireras många att göra detsamma när de ser andra skörda glädjen och välsignelserna som kommer genom vänlighet”, tillägger han.

Särskilt en video nådde en publik på 3,4 miljoner och fick 1,5 miljoner visningar. Men bortsett från siffrorna säger Cordray: ”Vår Frälsare var vänligheten personifierad, och han var ett föredöme för oss när han befallde oss att älska vår nästa. Det innefattar en tydlig uppmaning om att vara vänlig.”

Kindness Campaign02
Kindness Campaign02
Scen från videon "Förenade i rättfärdighet".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Något som medlemmarna i Jesu Kristi kyrka tror på är att följa Jesu Kristi exempel genom att visa kärlek till varandra. I sin strävan att sprida vänlighetens budskap vill kyrkan inspirera till vänlighet runt om i världen, med början i hemmen, och nå samhällen, städer och länder över hela världen.

Videorna betonade kyrkans ledares lärdomar eller visade helt enkelt genom exempel hur vi kan vara vänligare. De här orden från kyrkans president Russell M. Nelson i videon ”Personliga fridsstiftare” sammanfattar det övergripande temat:

”Det är möjligt att uppnå fred. Vi kan lära oss att älska våra medmänniskor runt om i världen.” Förhoppningen är att inte bara inspirera medlemmarna i Jesu Kristi kyrka, utan också personer av alla trosinriktningar, att känna större kärlek och vänlighet mot varandra.

Kindness Campaign03
Kindness Campaign03
Scen från videon "Personliga fridsstiftare".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Nu när videoserien finns på internet uppmuntrar kyrkan tittarna att följa kyrkans uppmaning till handling: Kom ihåg att vara vänlig.

Länkar till alla kampanjvideor:

En hjärtats förändring genom vänlighet
Barnen vet bäst
Vänlighet kan förändra världen
Vänlighet kan läka sår
Personliga fridsstiftare
Tjäna som Frälsaren
Älska varandra
Förenade i rättfärdighet

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.