Pressmeddelande

Joseph skall än av all världen bli känd

I år, 2005, firar vi 200-årsminnet av Joseph Smiths födelse, återställelsens profet. I var och en av våra församlingar och grenar har områdespresidentskapet inbjudit varje barn, ungdom, ung vuxen och andra medlemmar att i år lära sig mer om Josephs liv och lärdomar. Eftersom Joseph ska bli känd av hela världen (Se ”Pris åt den man”, Psalmer, nr 16) så ska vi var och en stärka vårt vittnesbörd om återställelsen och Josephs gudomliga kall. I denna anda vill jag återge några av Joseph Smiths lärdomar som har haft särskild betydelse för mig.

Brigham Young sade en gång: ”Jag vill ständigt ropa halleluja när jag tänker på att jag kände profeten Joseph.” De sista orden Brigham sade innan han dog var: ”Joseph, Joseph.” Hur välsignade blir vi inte när vi lär känna broder Joseph bättre! Här är hans glada, profetiska ord om några viktiga evangelieämnen.

1. Uppbyggandet av Sion. ”Uppbyggandet av Sion är ett ämne som intresserat Guds folk i alla tider. Det är ett ämne som profeter, präster och kungar har uppehållit sig vid med särskilt intresse. De har med glad förväntan sett fram emot den dag i vilken vi nu lever … Vi är det gynnade folk som Gud har [utvalt] till att frambringa de sista dagarnas härlighet … [Vårt] namn skall gå i arv till framtiden. Våra barn skall stå upp och välsigna vårt namn.” (History of the Church 4:609–610) Jag gläder mig åt privilegiet vi nu har att få bygga upp Sion i Europa, omgivna av heliga tempel. Här ska vi stanna, få många barn och fostra dem i rättfärdighet. På detta sätt välsignar vi hela det europeiska samhället. De behöver evangeliet!

2. Utöva tro genom att arbeta – en dag åt gången. Att utöva tro är som när någon ska ”ta ner ett berg. Han trycker inte axeln emot det för att få det att falla, utan lägger det i sin skottkärra och för bort det dag för dag, och fortsätter tills hela berget är borta.” (History of the Church 5:366) På samma sätt utövar vi vår tro för att hitta människor som missionärerna kan undervisa, för att hitta någon att gifta oss med, för att fostra barn och för att uppfylla våra kallelser i kyrkan. Tro kan förflytta berg, men vi gör det en skottkärra åt gången, dag för dag, och arbetar flitigt tills Herren hjälper oss att flytta på hela berget.

3. Vördnad och värdighet. ”Det som hör Gud till är av stor vikt, och endast tid och erfarenhet och … djupa tankar kan utforska det. Ditt sinne, o människa, måste sträcka sig lika högt som den högsta himmel, om du önskar leda någon själ till frälsning … du måste stå i förbindelse med Gud. Hur mycket värdigare … äro icke Guds tankar än det mänskliga hjärtats fåfänga inbillningar! Inga andra än dårar vilja gäckas med människornas själar. Hur fåfänga och obetydliga hava icke våra andar … våra möten … våra … samtal varit – alltför låga, alltför vulgära … för Guds kallades och utvaldas värdiga karaktär.” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 118)

4. Sanningen ”smakar gott”. ”Detta är en god lärosats. Den smakar gott. Jag kan smaka det eviga livets principer och det kunna ni också … Ni säger att honung är söt och det gör jag också … [N]är jag omtala dessa ting för eder, som gåvos till mig genom den Helige Andens inspiration … mottaga [ni] dem lika söta och fröjda eder mer och mer.” (Lärdomar, s 306)

5. Den Helige Anden påverkar olika människor på olika sätt. ”Genom den Helige Anden utvidgas förståndet … [och] förökas kunskapen mera hos den som är en bokstavlig avkomling till Abraham …Den [är] lugn och fridfull … [som] intelligensens rena ande, under det att den Helige Andens verkningar på en icke-jude är att rensa ut det gamla blodet och förvandla honom till en av Abrahams säd. [I denna process] påverkas kroppen kanske kraftigare och mera skönjbart för ögat.” (Lärdomar, s 128–129)

6. Att närma sig Gud ger större glädje. ”Ju närmare människan kommer fullkomligheten, desto klarare bliver hennes synpunkter och större hennes glädje, till dess hon slutligen har övervunnit sitt livs onda och förlorat varje begär och lust för att synda. Som de forngamla … inhöljes [hon] i … [Guds] makt och härlighet.” (Lärdomar, s 46)

7. Vänskap bland medlemmarna. ”Låt mig … uppstå med de heliga, vare sig jag uppstiger till himmelen eller … går till någon annan plats. Om vi gå till helvetet, skola vi driva djävlarna ut genom dess dörrar och göra en himmel av det. Där detta folk finns, där finns det ett gott samhälle … Vänskap är en av de stora fundamentala principerna i mormonismen. (Den är avsedd) att … kultivera världen och få … stridigheter att upphöra och människor att bliva vänner och bröder.” (Lärdomar, s 272)

8. Lycka är vårt syftemål. ”Lycka är vår tillvaros syftemål och bestämmelse och skall bliva dess slutmål, om vi fullfölja den väg, som leder till lycka. Den vägen är dygd, uppriktighet, trofasthet, helighet och hållandet av Guds befallningar.” (Lärdomar, s 219)

Må vi lära känna broder Joseph bättre så att vi kan finna mer lycka, vänskap, värdighet och glädje medan vi söker att bygga Sion i området Centrala Europa.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.