Pressmeddelande

Jesu Kristi Kyrka utgör den största volontärgruppen vid Special Olympics World Games 2023

Över 700 unga vuxna är volontärer via en sponsrad tjänandekonferens under Special Olympics i Berlin

Över 700 unga vuxna medlemmar i och vänner till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga samlades i Berlin förra veckan för en tjänandekonferens för hela Europa, med inriktning på volontärarbete under Special Olympics 2023. Som volontärer inbjöds de också att delta i den stora invigningsceremonin vid Olympiastadion i Berlin med omkring 50 000 åskådare.

Tjänandekonferensen började fredagen den 16 juni 2023 och avslutades söndagen den 25 juni. Konferensdeltagarna kom från hela världen, majoriteten från Europa, och representerade totalt 48 länder.

Två unga vuxna, Dan Winkler från Tyskland och Tabita Aversa från Brasilien, var en del av kyrkans organisationsgrupp för konferensen. ”Alla inslag i den här konferensen handlade om att hjälpa andra”, säger Tabita. ”Vår huvudsakliga aktivitet var att hjälpa till vid Special Olympics under dagen, och på kvällarna planerades ytterligare aktiviteter av oss”, fortsätter hon. ”Jag hoppas att alla kände den kärlek som Gud har till alla sina barn. Den kärleken motiverade mig att hjälpa till med den här konferensen och jag hoppas att alla kände likadant, genom tiden tillsammans och när de gjorde något bra för andra”, avslutar Tabita.

”Den här konferensen var lite annorlunda jämfört med vad vi normalt gör, för den handlade inte bara om att ha roligt, umgås eller växa andligt, utan också om vad vi kunde ge i tid, styrka och talanger för att tjäna andra”, säger Dan. ”Special Olympics är ett tjänande för människor i vårt samhälle som är i särskilt behov av ytterligare stöd. De har svårigheter inom vissa områden, vilket kräver en högre grad av engagemang än vad vi vanligtvis lägger ner på en sådan här konferens”, fortsätter han. ”Min förhoppning är att alla deltagare kände den speciella tjänandeandan och delar den med andra i världen. Det här kan då bli något mycket större än bara ett fint minne från en konferens, utan till och med en rörelse som förenar oss över alla gränser med alla omkring oss”, avslutar Dan.

Kyrkan i Europa tillhandahöll boende, mat och sällskapsaktiviteter för alla konferensdeltagare, som bestod av kyrkans medlemmar och vänner mellan 18 och 35 års ålder. Special Olympics tillhandahöll kommunala resor, matarbussar, utrustning för volontärerna, utbildning och uppgifter till volontärer i 21 olika funktioner. Volontärerna kunde antingen delta i fem dagar eller under hela spelen.

”Att samarbeta med stora grupper som Jesu Kristi kyrka är en trevlig upplevelse för grupperna och för oss”, säger Oliver Büttel, volontäransvarig för Special Olympics. ”Grupper håller alltid ihop och är till hjälp eftersom de är pålitliga. De tar ett stort ansvar för volontärarbetet”, fortsätter Büttel. ”Vi hoppas att genom kyrkans hjälp öka medvetenheten om inkludering i samhället, inte bara på grund av att ämnet är viktigt utan också på grund av storleken på och behovet av det här relevanta flersportsevenemanget.”

För att anmäla sig till kyrkans tjänandekonferens behövde alla deltagare först anmäla sig som volontärer vid Special Olympics. Volontärskiften ägde rum under hela dagen, på de åtta officiella olympiska tävlingsplatserna i Berlin. På kvällarna anordnade kyrkan sociala evenemang, bland annat danser, en strandfest, utomhusbio, karaoke, workshops och stora gudstjänster på söndagen.

”Det här är bara så sunt över lag, vilket gör att jag är på gott humör”, säger Samual Tessa, en ung vuxen volontär från Frankrike. ”Det finns så mycket positivitet överallt omkring oss. Vi tar helt enkelt hand om varandra och det är det allt handlar om”, fortsätter Tessa.

Samarbetet med organisationen för Special Olympics blev av genom att ett äldre missionärspar som verkar i Berlin kontaktade dem. I Jesu Kristi kyrka kan medlemmar i olika åldersgrupper verka som volontärer på heltid på olika sätt, lokalt eller utomlands.

”I mitt yrkesliv arbetade jag som idrottslärare för barn med särskilda behov”, säger Robert Swift, äldre missionär från Las Vegas. ”Jag ville göra något liknande under min mission i Berlin och upptäckte på nätet att Special Olympics sökte volontärer. Vi berättade för dem att vi har många unga vuxna som gärna vill tjäna samhället och vara volontärer vid evenemanget”, fortsätter Swift.

Ryktet spreds snabbt bland unga vuxna i Europa och i hela världen, med deras önskan att träffas, från olika länder och kulturer och hjälpa andra genom det här meningsfulla initiativet. Områdespresidentskapet för Europa bestämde sig för att stötta den här unika tjänandekonferensen vid Special Olympics för att ge unga vuxna möjlighet att visa sin kärlek till Gud genom att hjälpa andra och skapa en känsla av enighet och tillhörighet.

”Det här är första gången jag ser en så stor grupp unga vuxna göra något så bra, så trevligt och så starkt, inte bara som en kyrka utan öppet för världen, tillsammans med och för samhället”, säger äldste De Feo, president för området Centrala Europa i kyrkan. ”Det här är något vi bör göra mer och mer i framtiden”, fortsätter han. ”När vi tjänar i samhället hjälper vi, precis som Jesus Kristus gjorde, och därför känner vi att vi kan bli mer lika honom och att vår natur förändras.”

När äldste De Feo får frågan om sina förhoppningar för andra regioner i Europa om att hjälpa andra, säger han: ”Jag tycker att vi ska höja rösten och sprida känslan av att hjälpa andra, för att väcka mer av de här positiva känslorna hos andra. Det blir ett andligt momentum där många fler har en önskan att hjälpa andra. När vi samlas och fortsätter att göra gott kan vi göra stora saker”, avslutar äldste De Feo.

Special Olympics World Games är världens största inkluderande idrottsevenemang med omkring 7 000 deltagare som har funktionsnedsättningar och tävlar i 26 olika grenar. Över 12 000 volontärer från hela världen var behjälpliga i spelen i år.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.