Pressmeddelande

Jesu Kristi kyrka skickar mat, tält, medicinska förnödenheter med mera till Turkiet och Syrien

Hjälpinsatserna för de jordbävningsdrabbade uppgår till över 5 miljoner dollar

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fortsätter att skicka hjälp till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien med hjälp av flera globala organisationer.

Sedan jordbävningen den 6 februari har bidragen från kyrkan uppgått till över 5 miljoner dollar.

”Förlusterna och lidandet som de här jordbävningarna orsakade har varit enorma”, säger kyrkans presiderande biskop Gérald Caussé. ”Våra hjärtan och böner vänds verkligen till våra bröder och systrar i Turkiet och Syrien. Vi är djupt tacksamma för att vi som kyrka har medel till att hjälpa dem nu och under deras långa resa för att bygga upp samhällena på nytt.”

Kyrkans områdeskontor i Tyskland skickar 40 stora tält (som vart och ett rymmer 20 personer) till Turkiet tillsammans med en generös uppsättning kläder för män, kvinnor och barn.

”Det är underbart när samhällsinvånare med olika trosåskådningar samarbetar för att ge hjälp”, säger Abdullah Kaya, medlem i Frankfurts utlänningsråd.

Turkiska konsulatet i Frankfurt har upprättat ett insamlingscenter för att se till att donationerna från Tyskland till de jordbävningsdrabbade säkert kommer fram.

Annan hjälp till Turkiet som kyrkan stöder tillhandahålls genom organisationer som Project HOPE och Adventist Development and Relief Agency (ADRA). Hjälpen innefattar vatten, logi, hälsokliniker, värmeapparater, ytterkläder, medicinska förnödenheter, hygienpaket, filtar, förnödenheter för spädbarn och generatorer.

I Syrien stöder kyrkan arbetet som utförs av organisationer som MedGlobal, Mercy Corps, International Medical Corps och Rahma Worldwide. Det innefattar omsorg om tusentals människor tillsammans med mat, vatten, logi, filtar, bränsle, hygienpaket, förnödenheter för spädbarn och sanitära tjänster.

”Det här gensvaret är en bekräftelse på vår hängivenhet mot de två största buden. Vi visar vår kärlek till Gud genom att hjälpa hans barn, oavsett deras plats eller bakgrund”, säger Blaine R. Maxfield, verkställande chef för kyrkans välfärds- och oberoendeservice. ”Det är svårt att överdriva vår tacksamhet för de underbara hjälporganisationer som arbetar sida vid sida med oss för att göra de här insatserna möjliga, eller för de medlemmar och vänner till kyrkan som ger så generöst under dessa tider av stor nöd.”

Jesu Kristi kyrkas humanitära verksamhet

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära hjälpverksamhet lindrar lidande, främjar oberoende och ger tillfällen till tjänande. Den följer Jesu Kristi uppmaning att föda den hungrige, ge den törstige att dricka, ge husrum åt främlingen, klä den nakne och besöka de sjuka och lidande.

Kyrkans humanitära program möjliggörs genom sista dagars heligas och deras vänners givmildhet och volontärhjälp. Över 6 miljoner arbetstimmar ges varje år av volontärer för att stötta hjälpinsatser.

Kyrkan sponsrar bistånds- och utvecklingsprojekt i över 180 länder och territorier och ger hjälp utan hänseende till ras, religiös tillhörighet eller nationalitet. Bistånd ges utifrån grundprinciperna personligt ansvar, samhällsstöd, oberoende och hållbarhet.

Projekten i Turkiet och Syrien bekostas delvis av LDS Charities Australia.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.