nyhetsartikel

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ger Familjeutmärkelse till SEA - Svenska Evangeliska Alliansen

Familjeutmärkelsen ges till organisationer eller individer som på olika sätt aktivt verkar för att bevara och stärka familjen som samhällets grundläggande enhet och som också betonar livets helgd i Guds plan för människan. I år ägde detta rum måndagen den 26 november på tempelområdet i Västerhaninge.

 

SEA som är ett kristet nätverk som strävar efter att vara en röst i samhällsdebatten i avsikt att förändra Sverige har under många år varit drivande i att försvara en biblisk syn på äktenskap och familjeliv.

Utmärkelsen, i sin fysiska form en statyett som föreställer en familj, gavs med motiveringen: "SEA har på ett frimodigt och målmedvetet sätt försvarat äktenskapet mellan man och kvinna och har, genom debatter och seminarier, verkat för en sund inställning till sexualitet och kön i en samtid där dessa begrepp ifrågasätts allt mer. Med denna utmärkelse vill Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga uttrycka uppskattning och beundran för SEA:s arbete och vill uppmuntra till fortsatt strävan i samma anda."

Generalsekreterare Olof Edsinger tog emot utmärkelsen av Marcus Karlsson, talesperson för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Sverige. 

Övriga närvarande var Elisabeth Sandlund, styrelseledamot i SEA, Lukas Berggren, VD och chefredaktör på tidningen Världen idag vilken är en tidigare mottagare av Familjeutmärkelsen, och från kyrkan Lars och Sonja Malm, tempelpresidentpar för Stockholm tempel och Ingrid Nilsson, informationschef.

Olof Edsinger uttryckte uppskattning över att SEA:s arbete uppmärksammats genom denna utmärkelse och att SEA är motiverad att fortsätta att försvara goda värderingar. 

"Att få lära känna varandra över trosgränser så här är berikande och lärorikt"  och "kvällen präglades av ömsesidig respekt och genuint intresse för varandra" var några kommentarer efter den avslutande middagen. 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.