Pressmeddelande

Intervju med äldste Quentin L Cook

Äldste Cooks svar:
"För det första skapar det stor förvirring. Nyligen fick vi ett telefonsamtal från en större nyhetsorganisation som bad om tillstånd från oss att filma i ett tempel tillhörande en månggiftessekt som vi inte har något som helst samröre med. Det var också en annan nyhetsorganisation --- mycket respekterad --- som publicerade en bild av Salt Lake-templet och intill hade en berättelse om en månggiftessekt. Denna förvirring är förstås inte till någon nytta för oss, och den ger inte läsarna någon uppfattning om skillnaden. Vad är det då för skillnad jag pratar om? Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga --- som ofta kallas mormoner --- praktiserar inte månggifte, och har inte praktiserat månggifte på över hundra år. Att använda ordet mormon för att beskriva personer som praktiserar månggifte är mycket förvirrande för allmänheten. Det är ett stort bekymmer för kyrkan eftersom våra medlemmar inte praktiserar månggifte, och det gör att läsarna inte kan se denna stora skillnad. När man inser att det finns 13 miljoner medlemmar i kyrkan ser de flesta av dessa månggiftessekter mycket små ut. Skillnaden mellan dessa har inte klargjorts och det hjälper inte när ordet mormon finns med i titeln. Jag vill rikta en vädjan till media. Vi har träffat dem, och för det mesta gör de sitt allra bästa. Men jag vill rikta en vädjan till dem å kyrkans vägnar att tydligt klargöra skillnaden, att inte använda ordet mormon tillsammans med ordet månggifte, att inte skapa något samband mellan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga --- mormonkyrkan --- och månggifte. De har inget med varandra att göra och alla skulle förstå situationen bättre om de slutade med detta, och vi skulle uppskatta det.

När man tittar på kyrkan i dag så finns det över 13 miljoner medlemmar. De finns utspridda över hela världen. Över hälften av dem bor utanför Förenta staterna. Ett stort antal av dem är konvertiter. Kyrkan har vuxit till antalet från lite över sex miljoner 1987 till över 13 miljoner i dag --- och det finns inget samband mellan oss och dessa månggiftesgrupper. Dessa människor [medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga] lever helt ordinära liv i det land där de bor, och ändå skriver media --- ibland förmodligen utan att inse det --- sådant som får det att se ut som om vi har något samröre med den månggiftessekt som uppmärksammas just då. Som exempel fanns det nyligen en artikel i en mycket bra australiensisk dagstidning som i början av artikeln hävdade att 'barnen i ett fundamentalistiskt mormonsamhälle får dålig utbildning, regelbunden misshandel, stränga order om hushållssysslor och för flickor ett arrangerat äktenskap i tonåren som kulminerar i ett liv av underkastelse'. Inget kan vara felaktigare när det gäller medlemmarna i [vår] kyrka. Låt mig ge bara tre exempel som visar vad jag pratar om:

- För det första: När det gäller utbildningsnivån för kyrkans medlemmar så är den mycket hög. Ledarna i kyrkan har hela tiden uppmanat medlemmarna att utbilda sig, och just nu har omkring 60 procent av medlemmarna i Förenta staterna någon form av högre utbildning, medan det i landet som helhet rör sig om 50 procent. Kyrkans medlemmar är alltså välutbildade.

- För det andra har vi inga arrangerade äktenskap. Kyrkans medlemmar genomgår den vanliga proceduren för att finna en livskamrat. De väljer dem själva och medelåldern för äktenskap är omkring 23 --- och lite mer för män --- när de gifter sig. Och det förekommer inga arrangerade äktenskap i den gruppen.

- För det tredje har de yrken som tillhör det normala utbudet av yrken i det land där de bor. De bor inte åtskilda från resten av invånarna i sitt samhälle. De är inte isolerade på något sätt, och klär sig inte på något särskilt sätt. De har inte några annorlunda frisyrer eller något annat som skiljer dem åt från samhället de bor i. Att då läsa något som detta --- och det förekommer inget månggifte, och vi har inga medlemmar som tillåts involvera sig i det. De skulle uteslutas från kyrkan om de praktiserade månggifte. Detta är något som är oerhört viktigt för kyrkans medlemmar. Därför invänder vi mot dessa slags artiklar."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.