Pressmeddelande

Självmord: Internationella suicidpreventiva dagen och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga försöker ge hjälp

 

Internationella suicidpreventiva dagen, som uppmärksammas den 10 september varje år sedan 2003, väcker medvetenhet om orsakerna till och förebyggandet av självmordsbeteende. Självmord och självmordsförsök är ett stort hälsoproblem runtom i världen. Minst 800 000 människor begår självmord varje år och minst 20 gånger det antalet försöker begå självmord.

De flesta stora världsreligionerna anser att självmord är en allvarlig orätt eftersom de tror på att livet ges av Gud, och självmord förkortar det livet. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga erkänner problemet men lär också att självmord är för komplext för att människor ska kunna fördöma den som har dött. På denna punkt är Kyrkans instruktionshandbok särskilt tydlig: ”Den som begår självmord är kanske inte ansvarig för sina handlingar. Endast Gud kan döma i denna sak.

”De flesta som gör självmordsförsök vill inte dö. De vill bara slippa den fysiska, psykiska, känslomässiga eller andliga smärta som de känner.” (https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/how-to-help/warning-signs-of-suicide?lang=eng)

En persons problem kan kännas så hemska och omöjliga att lösa att han eller hon ser döden som enda utvägen.

Det tragiska med självmord är att det inte bara förstör ett liv utan orsakar förfärlig smärta och skuldkänslor hos vänner och familj som lämnas kvar. Kristus står redo att trösta och hela själen hos dem som felaktigt tror att de är ansvariga för eller kunde ha förhindrat självmordet. Kyrkan uppmuntrar närstående att minnas den här versen i Johannes 14:27:

”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ger hopp och insikt till dem som överväger självmord, råd och resurser till dem som försöker hjälpa dessa personer, och tröst till dem som har svårt att hämta sig efter en närståendes självmord. Kyrkan lär att Gud förstår komplexiteten och prövningarna som påverkar oss under jordelivet. Självmord definierar inte en persons hela existens.

Kyrkan har tagit fram många resurser avsedda att förklara och förhindra självmord och att trösta dem som har förlorat en närstående genom självmord. För att få tillgång till alla filmer och resurser, gå till https://www.churchofjesuschrist.org/get-help/suicide.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.