Pressmeddelande

Ingrid Nilsson – formad efter 18 år i kyrkans informationstjänst

Ingrids uppdrag har varit att föra ut kyrkan ur dunklet och synliggöra den i Sverige. Det handlar inte om att missionera utan om att informera

I slutet av december avlöstes Ingrid Nilsson som chef för kyrkans informationstjänst efter nästan tio år. Men hon har varit verksam i informationstjänsten i sammanlagt 18 år genom att hon varit assistent åt tidigare chefer, som sin man, Per Nilsson, och sin bror, Per Malm.

 

Ämbetet som chef för informationstjänsten nationellt är på flera sätt ganska speciellt. I kyrkan kan det nästan upplevas som lite osynligt. Man blir ju inte inröstad eftersom ämbetet inte tillhör någon församling eller stav. Utåt blir man dock desto synligare. Ingrids uppdrag har varit att föra ut kyrkan ur dunklet och synliggöra den i Sverige. Det handlar inte om att missionera utan om att informera – underlätta för människor att få rätt information om kyrkan.

Hon har ivrigt verkat för att bygga broar mellan kyrkan och andra grupper och organisationer i Sverige som har liknande värderingar och kämpar med liknande utmaningar vad gäller att upprätthålla och sprida gudagivna värderingar i ett föränderligt samhälle.

Under årens gång har Ingrid lärt känna många ledargestalter i andra kyrkor och religiösa grupper, mycket tack vare att kyrkan sedan tre år tillbaka är medlem i Sveriges interreligiösa råd där hon bland annat fått lära känna nyckelpersoner inom Sveriges kristna råd.

Ingrid säger: ”Jag är mycket tacksam för den goda vilja jag mött i möten med andra, att dörrar öppnats, att kyrkan blivit mer synlig och respekterad och över alla goda människor jag fått möjlighet att lära känna.”

Som kyrkans ansikte utåt har Ingrid också blivit kontaktad av nyhetsmedier när de haft frågor, inte minst i samband med uppförandet av musikalen Book of Mormon då hennes bemötande vann mycket uppskattning.

De senaste sex åren har kyrkan även varit närvarande under Almedalsveckan och ingått i en kärntrupp av religiösa grupper. Där har Ingrid helhjärtat stöttat och besökt andra gruppers aktiviteter och knutit värdefulla kontakter, vilket lett till ömsesidig uppskattning. Att kyrkan varit med i Almedalens mycket omfattande utbud har också lett till att den blivit mer synlig och respekterad och givits möjligheter till värdefulla kontakter med sekulära nyckelpersoner.

Livet präglas förstås när man under så många år har ett ämbete som innebär ett sådant djupt engagemang. Ingrid berättar att antennerna ständigt är utfällda – hon försöker uppfatta vart samhällsvindarna blåser, vad som debatteras i medier, vilka behov som finns, vad människor tycker och tänker och varför. Många gånger har hon känt den Helige Andens inspiration och vägledning om vem eller vilka hon ska kontakta.

Ingrids man Per gick bort 2011. När Ingrid ser tillbaka kan hon tydligt se hur arbetet och ansvaret i ämbetet gav henne kraft och styrka även i sorgen efter sin man. De hade arbetat ihop under lång tid, delat många erfarenheter inom informationstjänstområdet. Hon upplevde att Pers engagemang och stöd för henne fanns kvar fast från andra sidan. Genom att fortsätta ta sig an alla uppgifter förknippade med ämbetet fick hon hjälp att anpassa sig till sin nya livssituation som änka.

Ingrid poängterar att hon ju aldrig varit ensam i det här arbetet. Hon berättar att hon ”fått lära känna och arbeta nära goda medarbetare. Deras kompetens och stöd har varit oumbärligt. Allt som åstadkommits är tack vare att vi varit ett starkt team. Jag känner stor tacksamhet över Andens inflytande över valet av medarbetare”.

När förändringens vindar blåser i samhället får även kyrkan anpassa sitt sätt att synliggöra sig, bland annat genom allt större närvaro på sociala medier. Den nye chefen för kyrkans informationstjänst, Daniel Palm, kommer att ha stor glädje av de broar Ingrid byggt upp, men står också inför uppgiften att bygga vidare med nya verktyg. Och Ingrid får möjlighet att fortsätta använda sin erfarenhet. Hon har kallats att ha hand om VIP-inbjudningar till Tabernacle Choir of Tempel Squares konsert

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.