Pressmeddelande

Ingen överraskning i världsomfattande humanitära kretsar

GENÈVE, Schweiz - Med så många av världens humanitära organisationer stationerade på denna plats, och väl medvetna om kyrkans världsomfattande humanitära arbete, verkade det lämpligt för organisatörerna av den årliga "International Aid and Trade Show" att inbjuda kyrkan att delta.

Missionärer beskrev kyrkans humanitära bidrag under den internationella hjälpverksamhetsmässan i Genève, där representanter från många av världens humanitära organisationer samlades den 28--29 januari. Foto Julie R Greer

"Jag återvände (från utställningen) med insikt om hur väl kyrkan är känd för sin hjälp vid katastrofsituationer", sade Garry R Flake. "Det visar hur snabbt världen uppmärksammat kyrkans bidrag."

Som chef för kyrkans humanitära katastrofhjälp var broder Flake inbjuden att närvara vid utställningen den 28-29 januari och berätta för höga ämbetsmän inom de olika organisationerna om omfattningen av kyrkans världsomfattande humanitära hjälp.

Trots att de kände till kyrkans bidrag var ledarna för de olika organisationerna "förbluffade över kyrkans insatser i områden av världen där det inte finns några medlemmar", sade broder Flake.

"De berömde oss mycket."

Med ett flertal av Förenta nationernas hjälporganisationer stationerade i Genève, såväl som andra organisationer, till exempel Röda korsets internationella kommitté, Röda korsets och Röda halvmånens internationella federation, internationella arbetarorganisationen och världshälsoorganisationen, har Genève ofta betraktats som centrum för världens humanitära insatser.

På grund av stadens ställning i det världsomfattande humanitära arbetet, hålls där en internationell utställning varje år för att visa hur de mer än 100 humanitära organisationer som är stationerade där arbetar.

Broder Flake berättade i en intervju om kyrkans världsomfattande humanitära program och hur man kan bidra med mat och kläder i tider av katastrofer och kriser. Han berättade också om kyrkans plan att lindra lidande genom att förse funktionshindrade med rullstolar, att förse samhällen med borrar för att få upp rent vatten, genom återupplivningsträning av nyfödda för personal inom sjukvården och genom förbättrade metoder för läkare inom ögonvården.

Broder Flake sade att representanter för de olika organisationerna var särskilt intresserade av den hjälp som sändes till Etiopien och kyrkans arbete med att bekämpa mässlingen.

Många organisationer uttryckte intresse av att samarbeta med kyrkan i projekt som rör röjning av landminor och i bidragandet av proteser.

"Jag återvände (från utställningen) med förnyad uppskattning för kyrkan och dess målinriktade initiativ", sade broder Flake. "En sidoeffekt av utställningen är att kyrkan blir välkänd och mycket uppskattad."

Shaun D Stahle, Church News
21 februari 2004

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.