Pressmeddelande

500 rullstolar donerade (Church News)

ACCRA, Ghana --- I ett fortlöpande samarbete med Wheelchair Foundation skänker Kyrkans välfärdsorganisation (LDS Charities) omkring 500 rullstolar tillfunktionshindrade i Ghana. Distributionen av rullstolarna påbörjades den 18 februari, då 50 mottagare samlades i Christiansborgs stavscenter i Accra nära templet. Fler rullstolar distribuerades till Cape Coast den 20 februari, och till Christiansborgs stavscenter den 23 februari.

Foto Äldste Vern Whisenant och syster Donna Whisenant

Bland mottagarna fanns James Bortey, en 49-årig guldsmed med benprotes. Han sade att han med hjälp av rullstolen nu kommer att kunna utvidga sin smycketillverkning. "Jag är mycket glad", sade han. "Rullstolen kommer att göra mitt liv mer produktivt och meningsfullt."

Vid överlämnandet den 18 februari sade äldste R Conrad Schultz i de sjuttios kvorum, andre rådgivare i områdes-presidentskapet för Afrika Väst, att kyrkan följer Frälsarens uppmaning att hjälpa de behövande. Han nämnde att det finns 1,8 miljonerfunktionshindrade i Ghana. Yaw Barimah, Ghanas minister för kompetensutveckling och anställning, samt Christopher Kisseih, ordförande i Ghanas handikappförening, var närvarande vid ceremonin.

Minister Barimah uttryckte sin tacksamhet för kyrkans välfärdsprogram. Han sade: "Förutom att se till sina medlemmars andliga behov, organiserar kyrkan även så att medlemmarna kan hjälpa till med de egna medlemmarnas och andra människors fysiska och sociala välfärdsbehov. Vad som är än mer berömvärt är att kyrkans välfärdstjänst inriktas på att hjälpa människor hjälpa sig själva."

Rullstolarna distribueras under ledning av Isaac Ferguson, kyrkans välfärdsledare för området Afrika Väst.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.