Pressmeddelande

HUR STOR SKA INTE DIN GLÄDJE BLI

Den glädjenhar alla kyrkans medlemmar möjlighet att uppleva. När vi döptes lovade vi att vi skulle ”stå som vittnen om Gud all- tid och i allting och överallt där [vi] må befinna [oss], ända intill döden, så att [vi] kan återlösas av Gud och räknas bland dem som hör till den första uppståndelsen så att [vi] kan få evigt liv” (Mosiah 18:9).

Alla medlemmar tar till sig en del av uppmaningen till kyrkan att ta Jesu Kristi evangelium till världen, var de än befinner sig och så länge de lever. Herren har sagt det tyd- ligt: ”Se, jag sände ut er att vittna för och varna folket, och det tillkommer var och en som har blivit varnad att varna sin nästa” (L&F 88:81). Det är heltidsmissionärerna som ska undervisa dem som ännu inte är medlemmar i kyrkan. Det är kyrkans medlemmar som ska hitta dem som Herren har förberett för missionärerna att undervisa.

Vi behöver utöva vår tro på att Herren har förberett per- soner runt omkring oss att bli undervisade. Han vet vilka de är och när de är redo, och han kan vägleda oss till dem genom den Helige Andens kraft och ge oss orden varmed vi kan inbjuda dem till att få undervisning. Löftet Herren gav en missionär 1832 är samma löfte han ger till oss i vår uppgift att hitta personer som är redo att få undervisning av missionärerna:

”Jag skall sända honom Hjälparen, somskall lära honom sanningen och den väg han skall gå, och i den mån han är trofast skall jag åter kröna honom med kärvar” (L&F 79:2–3).

Och löftet om stor glädje till den trofasta missionären gäller även oss som trofasta medlemmar som ger hela vårt hjärta till missionsarbetet:

”Och om nu er glädje blir stor över en enda själ som ni har fört till mig i min Faders rike, hur stor blir då inte er glädje om ni för många själar till mig!Se, ni har mitt evangelium framför er, samt min klippa och min frälsning.Be till Fadern i mitt namn, i tro och med tillit till att ni skall få, så skall ni få den Helige Anden som uppenbarar allt som är lämpligt för människobarnen” (L&F 18:16–18).

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.