Pressmeddelande

Håll fast lite längre

Förra sommaren tog min hustru och jag våra tvillingbarnbarn till Kirtland i Ohio. Det var ett speciellt tillfälle för oss, att få vara tillsammans med dem innan de åkte i väg som missionärer.

Under vårt besök där fick vi större kunskap om situationen som profeten Joseph Smith och de heliga i Kirtland befann sig i. Den tiden i kyrkans historia är känd som en tid av svåra prövningar men också av stora välsignelser.

I Kirtland gav Herren några av de mest anmärkningsvärda himmelska manifestationerna och andliga gåvorna som den här världen någonsin har upplevt. Sextiofem kapitel av Läran och förbunden togs emot där — uppenbarelser som gav nytt ljus och ny kunskap om ämnen som Kristi andra ankomst, omsorg om behövande, frälsningsplanen, prästadömsmyndighet, Visdomsordet, tionde, templet och helgelselagen.

Det var en tid av ojämförlig andlig tillväxt. Den himmelska elden brann sannerligen. Mose, Elia och andra himmelska personer uppenbarade sig under den här tiden, även vår Frälsare Jesus Kristus.

Läs fortsättningen i januarinumret av Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.