Pressmeddelande

Herren behöver missionärer

Detta tjänande är en prästadömsplikt — något Herren förväntar sig av oss som har fått så mycket. Unga män, jag upp­manar er att förbereda er för att verka som missionärer. Håll er rena och vär­ diga att representera Herren. Lev så att ni har god hälsa och är starka. Studera skrifterna. Delta i seminariet och insti­tutet där de finns tillgängligber förra året sade jag att det behövs fler missionärer. Varje värdig, duglig ung man bör förbereda sig för att verka som missionär. Detta tjänande är en prästadömsplikt — något Herren förväntar sig av oss som har fått så mycket. Unga män, jag upp­manar er att förbereda er för att verka som missionärer. Håll er rena och vär­diga att representera Herren. Lev så att ni har god hälsa och är starka. Studera skrifterna. Delta i seminariet och insti­tutet där de finns tillgängliga. Bekanta dig med missionärshandboken Predikamitt evangelium.

Systrar, ni har inte samma prästa­dömsansvar som de unga männen att verka som heltidsmissionärer, men ni kan också ge värdefulla bidrag som missionärer, och vi är glada för ert tjänande.

Jag vill påminna de äldre brö­derna och systrarna i kyrkan om att Herren har behov av att många, många fler av er verkar som kommit till den punkt i livet när ni kan verka som par uppmanar jag er att nu förbereda er för dagen när ni och er äkta hälft, alltefter vad omständigheterna tillåter, kan göra det. Det finns få andra tillfällen i livet när ni får åtnjuta den ljuvliga anda och tillfredsställelse som kommer av att tjäna tillsammans på heltid i Mästarens verk.

Några av er kan vara blyga till naturen eller anse er otillräckliga för kommit till den punkt i livet när ni kan verka som par uppmanar jag er att nu förbereda er för dagen när ni och er äkta hälft, alltefter vad omständigheterna tillåter, kan göra det. Det finns få andra tillfällen i livet när ni får åtnjuta den ljuvliga anda och tillfredsställelse som kommer av att tjäna tillsammans på heltid i Mästarens verk.

Andra kan, trots att de är värdiga att tjäna, känna att de har viktigare prioriteringar. Men jag tänker på Herrens löfte: ”Jag skall ära dem som ärar mig” (1 Sam 2:30). Ingen av oss kan ära vår himmelske Fader eller vår Frälsare mer än genom att tjäna missionär.

Ett exempel på ett sådant tjänande är upplevelserna Juliusz och Dorothy Fussek hade, som kallades att verka som missionärer i Polen. Broder Fussek föddes i Polen. Han kunde språket. Han älskade folket. Syster Fussek föddes i England och visste bara lite om Polen och ingenting om dess folk. Med tillit till Herren gav de sig iväg på sitt uppdrag. Arbetet var ensamt och uppdraget enormt. Vid den tiden fanns ingen organiserad mission i Polen. Paret Fussek hade i uppdrag att bereda vägen så att en mission skulle kunna bildas.

Misströstade äldste och syster Fussek på grund av uppdragets omfattning? Inte för ett ögonblick. De visste att kallelsen hade kommit från Gud. De bad om hans gudom­liga hjälp och hängav sig helhjärtat åt arbetet.

Läs fortsättningen i januarinumret avkyrkans tidskrift Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.