Pressmeddelande

Gldjens Budskap

Omrdespresidentskapets budskap
Av ldste Wolfgang Paul Vi r glada och tacksamma fr att nnu ett Herrens hus r under uppbyggnad i Helsingfors och att det snart kommer att vara tillgngligt fr mnga medlemmar som fram till nu har gjort stora uppoffringar av tid och pengar fr att ta emot templets vlsignelser. Tillsammans med templen som redan finns i Bern, Kpenhamn, Frankfurt, Freiberg och Stockholm r detta det sjtte templet i omrdet Centrala Europa.

Ett av omrdespresidentskapets ml fr vrt omrde r att vi ska f en markant kning av antalet vuxna medlemmar som har en giltig tempelrekommendation. Nr detta hnder kommer andligheten och krleken att strkas, bde inom familjer och i frsamlingar, grenar, stavar och distrikt. Vr himmelske Fader ger stora vlsignelser till dem som r redo att oreserverat lyda hans lagar. Ty alla som vilja hava vlsignelse av mina hnder mste lyda den lag och de villkor, som blivit givna i och fr den vlsignelsen, som de faststlldes fre vrldens grundlggning. (L&F 132:5)

Jesu Kristi evangelium r ett gldjens budskap fr alla. Det grekiska ordet fr evangelium betyder versatt goda nyheter . Det r goda nyheter att Jesus Kristus har gett oss frsoningen varigenom mnniskan blir terlst frn dden och kan tervnda till sitt himmelska hem genom att omvnda sig och ta emot de instruktioner och frbund som Gud har framstllt.

Den oerhrda innebrden av dessa goda nyheter blir frmodligen tydligast fr oss nr vi frstr att de heliga frrttningar som utfrs i templet pverkar den viktigaste mnskliga relationen familjerelationen, som kan existera fr evigt, just tack vare dem.

Det finns knappast ngot strre bevis p vr himmelske Faders krlek n det faktum att han har gjort det mjligt fr de barn som inte fick mjlighet att acceptera evangeliet under jordelivet att ta emot frlsningens
vlsignelser. Den grundlggande principen i detta r det stllfretrdande arbete dr en person agerar som stllfretrdare fr, och till frmn fr, ngon annan.

Kristi frsoning r ett stllfretrdande offer. Aposteln Paulus skriver att Kristus gav sig sjlv till lsen i allas stlle .(1 Tim 2:6)I Gamla testamentet talade Jesaja om Frlsarens offer nr han sade: Han var genomborrad fr vra vertrdelsers skull ... och genom hans sr r vi helade. (Jes 53:5)

Sledes erbjuder Jesus Kristus, som var utan synd, frlsning till alla som lyder hans bud och lever i enlighet med principerna i hans evangelium. Detta gller bde de levande och de dda. Samma heliga frrttningar som r ndvndiga fr de levande mste ocks utfras fr de dda. Detta gller dopet och alla de andra oumbrliga frrttningarna, bland annat vigsel fr evigheten. Men de avlidna har fortfarande sin handlingsfrihet.

Dessa sanningar som rr de ddas frlsning r s viktiga att profeten Joseph Smith fick dem srskilt frklarade fr sig av en himmelsk budbrare redan i begynnelsen av denna tidsutdelning. Den 21 september 1823, bara tre r efter det att Gud Fadern och hans Son, Jesus Kristus, hade uppenbarat sig fr Joseph Smith, kom ngeln Moroni till Joseph vid fyra tillfllen fr att frkunna att tiden snart skulle komma d Malakis profetior i Gamla testamentet skulle uppfyllas, att barnens hjrtan (mnniskorna i vr tid) skulle vndas till deras fder (deras frfder). (Mal 4:6) Vid varje besk upprepade Moroni Malakis profetia att Herren skulle snda Elia fr att terstlla den kunskap och myndighet som var ndvndig fr att detta viktiga arbete skulle kunna pbrjas. (J S skrifter 2:29 49)

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga r den enda kyrkan p jorden som br hgtidligt vittne om att profeten Elia verkligen har kommit, s som det profeterats. Den 3 april 1836 uppenbarade sig profeten Elia fr Joseph Smith och Oliver Cowdery i det nyligen frdigstllda och invigda templet i Kirtland och frlnade dem myndigheten att utfra dop fr de dda och alla andra frrttningar som r ndvndiga fr de ddas frlsning. Elia sade: Drfr hava denna utdelnings nycklar verlmnats i edra hn- der och hrigenom kunnen I veta, att Herrens stora och fruktansvrda dag r nra, ja, str fr drren. (L&F 110:16) Sedan den dagen 1836 har kyrkan byggt tempel ver hela vrlden, i vilka evangeliets frrttningar utfrs fr levande och dda. Som en fljd av den enastende utvidgningen av tempelbyggnadsprogrammet i vr tid, kommer tusentals medlemmar till templet varje dag och utfr de heliga, frlsande frrttningarna fr sina fr- fder. Dessa mnniskor, som r dda fr oss men som lever i andevrlden, vntar p de goda nyheterna att arbetet fr dem har utfrts och att de nu kan g vidare i sin utveckling.

Det finns ingen annan plats p jorden dr vi kan visa ett strre uttryck fr vr krlek till varandra n i templet. Dr kan vi utfra detta krleksarbete fr dem som inte lngre har ngon mjlighet att utfra de frlsande frrttningarna fr sig sjlva.

M vi knna en strre nskan att gra detta viktiga arbete till en del av vrt liv. President Howard W Hunter uttryckte det p fljande stt under generalkonferensen i oktober 1994: I denna anda inbjuder jag de sista dagars heliga att se p Herrens tempel som en stor symbol fr ert medlemskap. Det r mitt hjrtas djupaste nskan att alla medlemmar i kyrkan blir vrdiga att g in i templet. Det skulle behaga Herren om alla vuxna medlemmar vore vrdiga och hade en giltig tempelrekommendation.. (Dyrbara och mycket stora lften , Nordstjrnan, jan 1995,s 7)

Omrdespresidentskapet tackar alla som lever p ett sdant stt att de r vrdiga att ha en tempelrekommendation och uppmuntrar dem som frbereder sig att inte ge upp sin ihrdighet och strvan, s att ocks de kan f del av de stora vlsignelser som kommer av att utfra tempeltjnst.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.