Inblickar

Generationer binds samman genom personlig historia och levnadsberättelser

”I oss alla”, skrev Alex Haley, författare till den populära romanen Rötter (baserad på hans egen släkthistoria) ”finns en hunger, djupt in i märgen, att lära känna vårt arv – att få veta vilka vi är och varifrån vi kommer.”

Den ”hungern” växer överallt i världen. Människor upptäcker att för att bättre förstå vilka de är, måste de känna till historien om de släktingar som gått före dem. Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är bland dem som har en önskan att sammanlänkas på ett personligt sätt över generationerna genom att utforska sin släkthistoria, samla skrivna personliga berättelser, bevara muntliga berättelser och bevara personliga intervjuer med äldre släktingar till glädje för de efterkommande.

Mormonerna tror att familjen är instiftad av Gud. De tror också att familjen är samhällets grundläggande enhet och en viktig del av Guds eviga plan för sina barn. Denna tro får äldre medlemmar i kyrkan att berätta om viktiga, livsförändrande tillfällen i sina liv för barn och barnbarn som när de hör och bevarar dessa upplevelser, utvecklar en starkare släktkänsla och känsla av tillhörighet. Med kunskap om förfäders berättelser om styrka i svårigheter, blir barn och barnbarn bättre rustade att övervinna svårigheter i sina egna liv.

”När vi betänker vad våra föregångare gått igenom så att vi kan vara här, när vi känner deras tro och mod och deras kärlek till oss och vår kärlek till dem, inser vi vad som är verkligt viktigt”, sade äldste John H. Groberg, tidigare ledare i kyrkan, till en världsomfattande konferens för sista dagars heliga år 1980. ”Vi inser att så kallade problem bara är det vi ser när vi tar blicken bort från vårt eviga mål.”

Sista dagars heliga fokuserar på släktforskning av ett annat skäl – tron på att familjer kan vara tillsammans efter det här livet. De forskar fram namn och annan information så att heliga förrättningar kan utföras till förmån för deras förfäder i de sista dagarnas heligas tempel. Därigenom visar de sin tro på att de kan sammanlänkas med sina kära som en evig familj.

Unga mormoner över hela världen börjar engagera sig i att få fram personliga berättelser och berättelser om deras släktingar.

”Det är ingen tillfällighet att FamilySearch och andra hjälpmedel kommit fram i en tid när ungdomar är så väl bekanta med ett stort utbud av informations- och kommunikationsteknik”, sade äldste David A. Bednar, medlem i de tolv apostlarnas kvorum, en av kyrkans främsta ledande grupper.

Exempel på sådana hjälpmedel är Släktträd och de minneshjälpmedel som nyligen lanserats av FamilySearch. Det nya hjälpmedlet för minnen gör att användarna lätt kan ladda upp och handha foton på nätet och berätta sina favoritberättelser från förfäder. Med foton kan ansikten identifieras och länkas till respektive förfäders profiler i en användares släktträd, så att de blir tillgängliga för framtida generationer. Foton och berättelser kan också kontinuerligt spridas via Facebook, Twitter, Google+, Pinterest och e-post.

Sonja bok

Att samla in berättelser och dokument om sina förfäder skapar goda känslor. För Sonja Malm har denna gamla, slitna anteckningsbok fört med sig att hon kommit närmare och lärt känna sin farfar som dog när hon var mycket liten. I sin sorg när sonen Roland, knappt 6 år gammal, dog skrev hennes farfar ner tankar och känslor i ett antal finstämda dikter i denna bok. Sonja känner stor tacksamhet att boken finns bevarad, inte bara för sin egen skull utan också för att hennes barn i sin tur kan beröras av de erfarenheter som de som gått före varit med om. Läs hela berättelsen här.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.