nyhetsartikel

Första presidentskapets julbudskap för 2014

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har publicerat följande julbudskap för 2014:

När vi firar den här julen vänds våra tankar till den heliga händelsen för länge sedan när Fridsfursten och världens ljus föddes (se Jes. 9:6). Jesus Kristus är vår Frälsare och Återlösare, som ”var genomborrad för våra överträdelsers skull, . . . och genom hans sår är vi helade” (Jes. 53:5). Han lovade: ”Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” (Joh. 8:12).

Vi ber innerligt den här julen att Frälsarens ljus och vittnesbörd ska komma in i våra hjärtan, att våra liv ska spegla hans liv och egenskaper, och att människor överallt ska ta emot välsignelserna av hans barmhärtighet och nåd som gjorts möjliga genom hans försoningsoffer.

Må var och en av oss välsignas under den här glädjerika tiden på året, och må vi med tacksamhet erkänna vår himmelske Faders ojämförliga gåva till oss – hans Son, Herren Jesus Kristus.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.