Video

Fokus på fridens principer från Fridsfursten i påsk

Kyrkans påskinitiativ 2017 är en uppmaning att finna frid i Kristus

För fjärde påsken i rad uppmanar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga mormoner och andra över hela världen att dela hoppingivande budskap om Jesus Kristus. I år fokuserar kampanjen på den bibliska lärdomen att Kristus är Fridsfursten.

”Och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” – Jesaja 9:6

 

”Vi vill att världen ska veta att frid kan komma till alla som uppriktigt söker Fridsfursten”, säger president Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum. ”Det är hans ljuvliga och frälsande budskap som vi tar med oss ut i världen: ’Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.’” 

Precis som budskapen från tidigare år (som sågs av miljoner) körs årets initiativ under stilla veckan – från palmsöndagen till påskdagen, den 9–16 april – och omfattar tre uppmaningar: 

Kom till Kristus.
Lär dig fridens principer av Fridsfursten.
Dela hur man kan finna frid genom Frälsaren.

Uppmana alla att komma till Kristus 

Från och med i dag, den 31 mars, visar webbplatsen ”Fridsfursten” på mormon.org, en två minuter lång video (se ovan) som beskriver Jesu Kristi roll som ”Fridsfursten”. Besökare uppmanas också att lära sig om åtta principer om frid. Videon är tillgänglig på 33 språk och webbplatsen på 29 språk. 

Lär dig fridens principer av Fridsfursten 

Under stilla veckan kan besökare lära sig mer om fridens principer. Varje dag lägger kyrkans lokala webbplatser och sidor för sociala medier i Europa upp ett särskilt budskap om Frälsarens eviga roll som vår Fridsfurste. 

Dela hur man kan finna frid genom Frälsaren 

Dessa videor och tillhörande material blir också tillgängliga på många av kyrkans sidor för sociala medier. Medlemmar uppmuntras dela dessa videor och tillhörande material på sina egna sidor för sociala medier. De kan också dela egna personliga upplevelser på internet med hashtaggen #Fridsfursten.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.