Pressmeddelande

Första staven i Östeuropa

30 maj 2004 KIEV, UKRAINA - 30 maj 2004 är en historisk dag för kyrkans medlemmar --- inte bara i Ukraina, utan i alla länder i Östeuropa. Under ledning av äldste Russell M Nelson, medlem av de tolv apostlarnas kvorum, organiserades den första staven i Östeuropa under en särskild konferens som hölls i det internationella centret för kultur och konst i centrala Kiev.

Mer än 1 100 medlemmar i den nyorganiserade Kievs stav understödde Vladimir Kantjenko som sin första president, med Alexander Davidoff och Viktor Vasjenko som rådgivare. Alexej Ivanenko kallades och avskildes som den första patriarken i Ukraina.

Medan äldste Nelson var i Kiev deltog han också i en internationell konferens för religiös frihet, där han presenterade ett dokument som bekräftade kyrkans ståndpunkt beträffande religiös frihet och tolerans.

Äldste Nelson talade i ännu en fullsatt lokal under ett möte för medlemmar en lördagskväll då han redogjorde för kyrkans viktigaste beståndsdelar. Han sade att varje aktivitet i kyrkan, varje lektion, varje kallelse, har till syfte att föra familjer samman och därigenom uppfylla ändamålet med jorden. Han förklarade att om människorna inte beseglades i templet så skulle jorden läggas öde. Ukraina är beläget mitt i Europa och har en lång och rik historia och kultur. I augusti 1991 blev Ukraina självständigt och senare samma år röstade 92 procent av befolkningen för att bilda en oberoende och demokratisk nation. Samma år, den 17 september, registrerades kyrkan officiellt i landets territorium. Idag har kyrkan i Ukraina 280 missionärer och 8 500 medlemmar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.