Pressmeddelande

Familjens hemafton gör varje måndag till en internationell familjedag

Den 15 maj är den internationella familjedagen, som först utropades av Förenta nationernas generalförsamling 1993. Det årliga iakttagandet betonar vikten av familjer för alla nationers välbefinnande.

 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga betonar också vikten av familjer som en av civilisationens och den personliga utvecklingens hörnstenar. För över hundra år sedan rådde president Joseph F. Smith kyrkans medlemmar år 1915 att införa en ”familjekväll” så att föräldrar bättre skulle kunna undervisa sina barn om evangeliet. År 1965 uppmanade president David O. McKay föräldrarna att vika en kväll varje vecka, vanligtvis måndagen, som särskild familjetid.

Så hurdan är en familjens hemafton nu? Den kan innebära bön, musik, skriftläsning, berättelser, lektioner och samtal om etiska problem och ansvar i hemmet och samhället. Den kan också innebära lekar och andra roliga aktiviteter, förfriskningar och mycket skratt. Den kan anpassas till alla sorters familjer, från en ensamstående vuxen till en familj med små barn eller tonåringar.

Familjens hemafton är inte bara för kyrkans medlemmar. Den kan anpassas till alla trosuppfattningar. I en artikel för The Atlantic citerade David C. Dollahite och Loren Marks sociologen Vern Bengtson. Han beskrev familjens hemafton som ett av de ”mest framgångsrika [religiösa] programmen som bygger band mellan generationerna och vårdar familjerna”. Hemaftonen är en motpol mot en stressig och allt för upptagen kultur och mot den ständiga störtfloden av teknik och medier, och den återskapar kontakten med de människor som betyder mest för oss.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.