Pressmeddelande

Europeiska medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga berättar vad generalkonferensen betyder för dem

FRANKFURT– Miljontals medlemmar runtom i världen tar del av generalkonferensen som hålls av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 5 och 6 oktober. Det är omöjligt att intervjua de omkring 500 000 medlemmarna som bor i Europa, men här berättar några från olika delar av kontinenten varför de värdesätter generalkonferensen.

Medlemmarna ser på konferensen därför att de anser att talarna är Guds språkrör. För medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är generalkonferensen ett tillfälle att få höra Guds vilja genom en nutida profet, president Russell M. Nelson.

Därför är generalkonferensen en viktig händelse för Goran Štrbački, en konvertit från Belgrad i Serbien.

”Var sjätte månad har vi förmånen att höra profeten och apostlarna förmedla Faderns budskap till oss. Det här är ett tillfälle när Gud undervisar oss rikligen, och jag vill vara där och höra det.”

Konferensen består av fem möten fyllda av vägledning och budskap från kyrkans ledare. Medlemmarna jämför orden från nutida profeter med orden från Mose, Abraham, Petrus och Paulus på Bibelns tid.

Štrbački säger att det var de levande profeterna som gjorde att han blev intresserad av kyrkan.

”När jag först blev undervisad om evangeliet visste jag att Gud tidigare kallade profeter till att undervisa sitt folk.  Så det kändes naturligt att ha profeter i vår tid som leder oss. Jag tror på att profeten, hans rådgivare och de tolv apostlarna i vår kyrka inte är försök att kopiera organisationen i den ursprungliga kyrkan, men de är verkliga lärjungar till Herren Jesus Kristus, kallade av honom, och de bär hans myndighet att undervisa Guds barn."

Broder Savic från Serbien håller med om att generalkonferensen inte bara är till för kyrkans medlemmar. ”Budskapen vi får genom profeter och apostlar sänds inte bara till oss som Kristi kyrka – de sänds till hela världen.” Det motiverar honom att inbjuda andra att delta. ”Efter att ha frågat personer som inte tillhör kyrkan om de vill se generalkonferensen har alla sagt till mig att budskapen var tydliga, upplyftande och tilltalande.”

”Jag har ett starkt vittnesbörd om det gudomliga ämbete som vår profet och våra apostlar har”, säger Daniel Ašler från Celje i Slovenien. ”Jag ser varje dag fram emot nästa generalkonferens och väntar på att se vad Herren ska säga till mig att göra härnäst, hur jag blir bättre och hur jag kommer närmare honom och hans Son.

Matthew Roberts från England berättar varför han ser fram emot konferensen. ”Tanken att vi har möjlighet att få uppenbarelse från vår Frälsare genom hans utvalda tjänare ger mig tröst. Detta har varit så viktigt för mig personligen i min strävan at bli en bättre make, far och Kristi efterföljare.”

              

Generalkonferensen gör det också möjligt för kyrkans medlemmar at söka efter svar på sina frågor. Nancy Bertilson från Sverige säger: ”I april 2016 hade jag bett i många år för några personer som betyder mycket för mig. När äldste Holland talade fick jag en bekräftelse som var som en eld i hjärtat om att Gud ska besvara min bön.”

                     

        

Nancy Bertilson säger att det har ännu större inverkan om man lyssnar på sitt eget språk. ”Några veckor senare gick jag på en promenad i mitt vackra hemland och bestämde mig för att lyssna på talet igen. Jag valde att lyssna på svenska. Det var en ännu starkare upplevelse för mig. Jag ber på svenska, jag undervisar på svenska och jag vittnar på svenska. Den här gången trängde budskapet in ännu djupare i hjärtat på mitt eget språk. Jag vet att mina böner kommer att besvaras.”

Kyrkans medlemmar anser också att generalkonferensen är ett tillfälle att få förnyad styrka. ”Liksom bergsbestigare har lägerplatser där de kan anpassa utrustningen, koppla av och stärka varandra inför nästa del av bestigningen, behöver också vi en plats där vi kan ge varandra andlig styrka. Generalkonferensen är den lägerplatsen”, säger Patrik Sirota, en medlem från Slovakien.

Syster Eva Ivanová, en medlem från Tjeckien, tar upp vikten av att ladda de andliga batterierna varje vecka genom att gå i kyrkan på söndagarna. Generalkonferensen för henne är ”en extra bonus, som en vitaminbomb. Den får mig upp på fötter. Generalkonferensen ger mig mycket energi.”

Alla är välkomna att delta i generalkonferensen. Konferensen direktsänds enligt MDT (Mountain Daylight Saving Time), men deltagarna kan se den efteråt eller läsa talen på churchofjesuschrist.org.

Schemat för generalkonferensen i oktober 2019:

  • Kvinnornas allmänna möte, för kvinnor åtta år och äldre, hålls lördagen den 5 oktober klockan 18:00 MDT, eller söndagen den 6 oktober klockan 2:00 CET (centraleuropeisk tid).
  • De fyra allmänna mötena för alla medlemmar hålls lördagen och söndagen den 5 och 6 oktober klockan 10:00 och 14:00 MDT, eller klockan 18:00 och 22:00 CET.

Följ hashtaggen #GeneralConference för att se hur den här generalkonferensen inspirerar miljoner.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.