Pressmeddelande

Europaåret för frivilligarbete - skådeplats för Mormon Helping Hands

9000 frivilliga inom initiativet Mormon Helping Hands i Europa - 34 000 timmar av tjänande i blickpunkten vid utställning för Europaåret för frivilligarbete i Berlin

Den 16 oktober 2011 var det många förbipasserande som stannade till vid montern för Mormon Helping Hands i Sony Center i Berlin och fick delta i ett praktiskt tjänandeprojekt. Detta dagslånga evenemang gjorde det möjligt för frivilliga inom Mormon Helping Hands att hjälpa Europas människor att fånga andan i frivilligarbete genom att aktivt låta dem sy och samla ihop små broviac-kateterpåsar. De här påsarna innehåller en permanent kateter som ger livräddande medicin, vilken gör det möjligt för barn med cancer att röra sig fritt. Fem hundra påsar från detta projekt kommer att doneras till barnsjukhus.

Juanita Muenzer, som överlämnat en del av de här påsarna till barn på en onkologiavdelning, sade: ”Barnen var förtjusta över att kunna välja sina egna påsar som var gjorda av färgrikt, glatt, roligt och vänligt material.” Hon tillade: ”Det fanns tillfällen då jag var tvungen att vända bort ansiktet eftersom tårarna började komma.”

De frivilliga i montern för Mormon Helping Hands var lätta att känna igen med sina gula västar med logot för Helping Hands. Förutom det aktiva, fortlöpande tjänandet som utfördes i montern, fanns det affischer, broschyrer och en pågående diabildspresentation om de många projekt som tusentals frivilliga inom Mormon Helping Hand genomfört runt om i Europa. Deras inbjudan: ”Förena er med oss och påverka!”

Karlheinz Scherer, nationell chef för informationstjänsten i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Tyskland, sade: ”Vad vi vill visa i Berlin är att det inte krävs mycket av tid och ansträngningar för att underlätta ett svårt sjukt barns liv. Motivet bakom Mormons Helping Hands är enkelt: Vi gör det därför att vi vill följa Jesu Kristi exempel. Vi gör det därför att vi vill hjälpa. Vi gör det därför att vi är övertygade om att vi kan vara lyckliga om vi inte bara tänker på oss själva. ”Mormon Helping Hands är ett globalt initiativ från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som bidrar med samhälleligt tjänande och katastrofhjälp till nödställda. Förra året donerades 34 000 timmars tjänande av nästan 9000 frivilliga runtom i Europa. De här projekten innefattar humanitär hjälp i de lerdränkta städerna i Ungern och i översvämningsdrabbade områden i Tjeckien. Olycksoffer i de här områdena omnämnde hundratals av våra frivilliga i deras utmärkande gula helping hands-västar som den ”gula armén” och de sade: ”Mormon Helping Hands åstadkom ett under!”

Andra tjänandeprojekt som frivilliga inom Mormon Helping Hands har hjälpt till med innefattar samhällsprojekt som att rensa upp och försköna skogar, stränder, vägar, gårdar, parker, sjöar, dammar, kyrkogårdar och andra områden. De har putsat fönster och golv och målat byggnader. De har donerat blod, samlat ihop hygienpaket och mat för att distribueras till hemlösa och behövande och bidragit med luncher, underhållning och hjälp till äldre. De har byggt utrustning till lekplatser för barn och hjälpt till med renovering och restaurering av ruiner. I samband med att de hjälpte till med underhåll av stadsodlingar sade en chef för en välgörenhetsgård som betjänar vuxna, ungdomar och barn med särskilda behov: ”Era frivilliga uträttade två månaders arbete på en dag.”

Frerich Görts, Europeiska unionens kontaktperson för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, påpekade: ”Även om många medlemmar i kyrkan redan starkt engagerar sig i sin kyrkas frivilligarbete, så är vi, för att det ska förbli levande, mycket medvetna om att medborgerligt engagemang inte bara är en behaglig fritidssysselsättning, utan att det blir alltmer viktigt för själva samhällets överlevnad, och som en följd därav måste vårt sociala engagemang sträcka sig utöver kyrkliga ramar.”

Programmet Mormon Helping Hands drivs framgångsrikt i Latinamerika, Afrika, Asien, Europa, Stilla havet och Amerika.

Foto: Ron Jarrett

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.