Pressmeddelande

Europa-området får nytt presidentskap

Från och med den 1 augusti börjar ett nytt presidentskap verka i Europa-området i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Patrick Kearon blir ny områdespresident med Paul V. Johnson som förste rådgivare, och Timothy J. Dyches som andre rådgivare. Området är ett av 15 internationella områden.

Under ledning av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum, ger områdespresidenter andlig och administrativ ledning åt kyrkans  ledare och medlemmar i respektive område. Områdenas presidentskap byts ut med några års mellanrum, och med de här ändrade uppdragen ges ämbetena fräscha synvinklar och förnyad vitalitet.

Den nye presidenten, äldste Patrick Kearon, har bott i Storbritannien, Saudiarabien och USA och har arbetat bland annat med hälsovård, livsmedel, transporter och bilindustri. Han drev också ett eget konsultföretag inom kommunikationer innan han kallades som generalauktoritet för kyrkan. Han döptes i kyrkan vid 26 års ålder, några år efter sin första kontakt med sista dagars heliga. Två år senare mötte äldste Kearon sin fru Jennifer Carole Hulme. De har fyra barn, varav ett har avlidit.

Efter att ha arbetat vid äldste Kearons sida under de senaste tre åren anser äldste Timothy J. Dyches att äldste Kearon tack vare sina livserfarenheter ”har en personlig kontakt med ungdomar och missionärer – och deras viktiga mål”.

 

Äldste Paul V. Johnson, som tjänar som förste rådgivare, studerade vid Brigham Young University, med examen först i zoologi och därefter i personlig rådgivning. Han tog vidare doktorsexamen i undervisningsteknologi vid Utah State University. Som ung man var äldste Johnson missionär i Norgemissionen Oslo. Han har också verkat i områdespresidentskapet i Chile innan han kallades som kyrkans ansvarige för Kyrkans utbildningsverksamhet i augusti 2008. Om sitt nya ämbete i presidentskapet för Europa-området säger äldste Johnson: ”Under de närmaste månaderna och åren ska det bli mycket spännande att arbeta med och lära känna de härliga medlemmarna i Europa-området.”


 

Äldste Dyches, andre rådgivare, studerade vid Brigham Young University, där han tog en kandidatexamen i universitetsstudier. Därefter tog han läkarexamen och utbildades i sin specialitet vid Washington University Medical School i S:t Louis, Missouri. Kort därefter utförde han på sin privatpraktik operationer inom området öron-näsa-hals, fram till 2008. 2012 blev han vice VD för driftsutveckling vid Ambulatory Surgical Centers of America. Som ung man var han missionär i Tysklandmissionen Syd, och har också presiderat över Oregon Portland-missionen.

Ledarskapet inom områdespresidentskapet i Europa har förändrats, men presidentskapets övergripande önskemål och målsättningar för Europa-området har inte ändrats. ”Vi har sett en stadig rörelse framåt med tydliga mål i sinnet”, säger äldste Dyches om de senaste åren. President Kearon säger att de närmaste månaderna kommer att fokuseras på att ta vid där föregående presidentskap slutade, och det med ökad kraft, snarare än att börja från scratch.

En av presidentskapet främsta prioriteter förblir att uppmuntra medlemmar inom Europa-området att fokusera på Områdesplanen som består av tre områdesmål. De är: 1) Ta med en vän, genom att skapa en anda av inbjudan och en äkta välkomnande inställning gentemot dem som är av annan tro eller är utan tro, 2) bli andligt och timligt oberoende samt 3) finna en förfader genom släktforskningsarbetet och utföra heliga förrättelser för dom i templet. I tempel genomför de sista dagars heliga de viktigaste förrättelserna i sin tro, för sig själva och som ställföreträdare för sina avlidna släktingar.

”Att leva evangeliet medför stor frid och glädje i våra liv. Planens syfte är att hjälpa alla att ta emot och erkänna de välsignelser som naturligt kommer av vår strävan att uppnå dessa mål", säger president Kearon.

Äldste José A. Teixeira, förre områdespresidenten, verkade i områdespresidentskapet i sex år och flyttar nu till området Sydamerika Syd med sin fru för att verka som andre rådgivare där. ”De var en sådan välsignelse och tillgång för oss alla”, säger äldste Dyches. President Kearon säger: ”De som arbetat med äldste Teixeira är ense om att hans skarpa intellekt, analytiska förmåga och otroliga tro har gjort honom till en underbar ledare.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.