nyhetsartikel

Ett nytt presidentskap för Söndagsskolan och nya generalauktoriteter tillkännagavs under konferensen i april 2019

  

President Dallin H. Oaks i första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillkännagav kallet av tio generalauktoritetssjuttio och 55 områdessjuttio under lördagens eftermiddagsmöte vid aprilkonferensen 2019. Han tillkännagav också ett nytt generalpresidentskap för Söndagsskolan som ersätter broder Tad R. Callister, broder Devin G. Durrant och broder Brian K. Ashton, som har verkat som presidentskap i fem år. Broder Mark L. Pace är den nya presidenten, med broder Milton Camargo och broder Jan E. Newman som rådgivare.

Generalauktoritetssjuttio verkar i presidentskapet för de sjuttios kvorum, i områdespresidentskap och i andra administrativa funktioner vid kyrkans huvudkontor. Under ledning av de tolv apostlarnas kvorum reser de ofta för att träffa och undervisa kyrkans ledare, missionärer och medlemmar i kyrkans lokala församlingar. De har myndigheten att tjäna överallt i världen medan områdessjuttios myndighet vanligtvis begränsas till området där de verkar.

Söndagsskolans generalpresidentskap ger råd i angelägenheter som rör Söndagsskolan. Alla medlemmar i kyrkan tolv år och äldre uppmuntras att delta i Söndagsskolans lektioner, vilka hålls två gånger i månaden som en del av gudstjänstens regelbundna möten. Syftet med Söndagsskolan är att undervisa om Jesu Kristi evangelium och stärka den enskilde och familjen.

Här följer biografisk information om de nya generalauktoritetssjuttio och medlemmarna i Söndagsskolans generalpresidentskap, samt namnen på de nya områdessjuttio:

Generalauktoritetssjuttio

Äldste Rubén V. Alliaud

Rubén Vicente Alliaud, 53, föddes i Buenos Aires, Argentina. Han gifte sig med Fabiana Bennett 1992. De har sex barn.

Äldste Jorge M. Alvarado

Jorge Miguel Alvarado Pazo, 48, föddes i Ponce, Puerto Rico. Han gifte sig med Cari Lu Rios 1992. De har tre barn.

Äldste Hans T. Boom

Hans Theodorus Boom, 55, föddes i Amsterdam, Nederländerna. Han gifte sig med Ariena Johanna Broekzitter 1984. De har tre barn.

Äldste L. Todd Budge

Lawrence Todd Budge, 59, föddes i Pittsburg, Kalifornien. Han gifte sig med Lori Capener 1981. De har sex barn.

Äldste Ricardo P. Giménez

Ricardo Patricio Giménez Salazar, 47, föddes i Antofagasta, Chile. Han gifte sig med Catherine Ivonne Carrazana Zúñiga 1997. De har två barn.

Äldste Peter M. Johnson

Peter Matthew Johnson, 52, föddes i New York, New York. Han gifte sig med Stephanie Lyn Chadwick 1990. De har fyra barn.

Äldste John A. McCune

John Allen McCune, 55, föddes i Santa Cruz, Kalifornien. Han gifte sig med Debbra Ellen Kingsbury 1984. De har fyra barn.

Äldste James R. Rasband

James Richard Rasband, 56, föddes i Seattle, Washington. Han gifte sig med Mary Diane Williams 1984. De har fyra barn.

Äldste Benjamin M. Z. Tai

Benjamin Ming Zhe Tai, 46, föddes i Hongkong. Han gifte sig med Naomi Toma 1995. De har sex barn.

Äldste Alan R. Walker

Alan Roy Walker, 48, föddes i Buenos Aires, Argentina. Han gifte sig med Ines Marcela Sulé 1993. De har ett barn.

Söndagsskolans generalpresidentskap

Broder Mark L. Pace

Broder Pace föddes i Buenos Aires, Argentina, den 1 januari 1957. Han gifte sig med Anne Marie Langeland 1978. De har sju barn och 17 barnbarn.

Broder Milton Camargo

Broder Camargo arbetar för närvarande som vicerektor med ansvar för kursplan på BYU–Pathway Worldwide. Han och hans fru Patricia har tre barn och 13 barnbarn.

Broder Jan E. Newman

Broder Newman är serieföretagare och har bildat flera framgångsrika mjukvaruföretag. Han och hans fru Lucia har sex barn och åtta barnbarn.

Områdessjuttio

Solomon I. Aliche
Guillermo A. Alvarez
Daren R. Barney
Julius F. Barrientos
James H. Bekker
Kevin G. Brown
Mark S. Bryce
A. Marcos Cabral
Dunstan G. B. T. Chadambuka
Alan C. K. Cheung
Christian C. Chigbundu
Paul N. Clayton
Karim Del Valle
Hiroyuki Domon
Mernard P. Donato
Mark D. Eddy
Zachary F. Evans
Henry J. Eyring
Sapele Fa'alogo jr
David L. Frischknecht
John J. Gallego
Efraín R. García
Robert Gordon
Mark A. Gottfredson
Thomas Hänni
Michael J. Hess
Glenn M. Holmes
Richard S. Hutchins
Tito Ibañez
Akinori Ito
Jeremy R. Jaggi
Kelly R. Johnson
Christopher Hyunsu Kim
H. Moroni Klein
'Inoke F. Kupu
Stephen Chee Kong Lai
Victor D. Lattaro
Tarmo Lepp
Itzcoatl Lozano
Kevin J. Lythgoe
Edgar P. Montes
S. Ephraim Msane
Luiz C. D. Queiroz
Ifanomezana Rasolondraibe
Eduardo D. Resek
Tomás G. Román
Ramon E. Sarmiento
Jonathan S. Schmitt
Vai Sikahema
Denelson Silva
Luis Spina
Carlos G. Süffert
Voi R. Taeoalii
Sergio R. Vargas
Markus Zarse

Följande områdessjuttio avlöstes:

Victorino A. Babida
L. Todd Budge
Peter M. Johnson
John A. McCune
Mark L. Pace
James R. Rasband
Benjamin M. Z. Tai

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.