Pressmeddelande

En video med ett särskilt budskap om hopp och lindring från profeten kommer den 20 november

Russell M. Nelson, profet och president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ger via video ett särskilt budskap till världen den 20 november 2020, kl. 19:00 CET.

President Russell M. Nelson
Russell M. Nelson© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
   

Den 11 minuter långa videon fokuserar på hur vi kan få hopp och lindring genom Jesus Kristus under den här tiden av stora globala slitningar och osäkerhet. Den läggs upp i president Nelsons konton på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter) och på kyrkans främsta YouTube-kanal på 31 språk.* Videon är tillgänglig omedelbart efteråt på begäran och för nedladdning på Nyheter.JesuKristiKyrka.org och i kyrkans Gospel Media [Evangeliemedia].

President Nelson har varit apostel för Herren Jesus Kristus sedan 1984. Han blev kyrkans seniorledare i januari 2018.Hans tid som president har kännetecknats av global verksamhet (han har besökt 32 länder och amerikanska territorier), ökad konstruktion av tempel (våra heligaste platser) och omfattande organisatoriska ändringar. Med början under generalkonferensen i april 2018, då president Nelson inröstades som president för kyrkan, introducerade han ett flertal ändringar för att hjälpa de heliga tjäna mer som Jesus Kristus och ge större betoning åt världens Frälsare som det centrala i allt kyrkan gör.

Innan president Nelson blev ledare för ett globalt trossamfund var han pionjär inom hjärtkirurgi. Som ST-läkare i kirurgi i Minnesota 1951 hjälpte han till med forskningen bakom och utvecklingen av den första hjärt-lungmaskinen som använts i öppen hjärtkirurgi. Han utförde den första öppna hjärtkirurgin i Utah 1955. Han verkade som ordförande för Society for Vascular Surgery, styrelsemedlem i American Board of Thoracic Surgery, styrelseordförande för Council on Cardiovascular Surgery for the American Heart Association samt ordförande för Utah State Medical Association. Han skrev många kapitel i medicinska läroböcker och andra publikationer. Han höll föredrag för och besökte i tjänsten många organisationer runtom i USA och i andra länder.

President Nelson har tio barn (nio flickor och en pojke), 57 barnbarn och 127 barnbarnsbarn. Dantzel, hans första hustru (och mamma till deras tio barn), dog för snart 16 år sedan. Två av deras döttrar (Wendy och Emily) har dött i cancer. Han och hans andra hustru Wendy har varit gifta sedan 2006.

*Videon publiceras på albanska, arabiska, cebuano, danska, engelska (textat), finska, franska, indonesiska, italienska, japanska, khmer, kinesiska/kantonesiska, kinesiska/mandarin, koreanska, mongoliska, nederländska, norska, portugisiska, rumänska, ryska, samoanska, spanska, svenska, tagalog, tahitiska, thai, tjeckiska, tonga, tyska, ukrainska och ungerska.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.