Pressmeddelande

Profeten framför ett budskap om tacksamhetens helande kraft

Ledaren för ett globalt trossamfund uppsänder en bön av tacksamhet och inbjuder människor överallt att göra två viktiga saker för att hela våra skadade relationer och samhällen

Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har ett nytt budskap om hopp, lindring och enighet för att lyfta oss ur djupet av covid-19 och för att utrota andra plågor, såsom hat och ohövlighet.

Profeten uppsände en bön av tacksamhet för världen och varje människa i den. Han inbjöd också alla, överallt, att göra två viktiga saker för att hela våra skadade relationer och samhällen:

  1. Gör sociala medier till er egen tacksamhetsdagbok i sju dagar
  2. Be en bön av tacksamhet

    

Ladda ner den här videon

Profeten (som tidigare var pionjär inom kardiovaskulär kirurgi och thoraxkirurgi) uttryckte sin egen tacksamhet för de vetenskapsmän och forskare som utvecklar ett vaccin mot covid-19, men påminde oss: ”Det finns ingen medicin eller operation som kan bota alla de andliga lidanden och sjukdomar vi [kollektivt] möter” som ett globalt samhälle. Dessa lidanden innefattar laster som hat, rasism, våld, oärlighet och ohövlighet. ”Men det finns ett botemedel, som kanske verkar förvånande eftersom det går tvärt emot vår naturliga intuition”, sa president Nelson. ”Dess effekt har faktiskt validerats av forskare samt av troende män och kvinnor. Jag syftar på tacksamhetens helande kraft.”

Besök tacksamhet.jesukristikyrka.org för att läsa och titta på profetens videobudskap på 31 språk. När du ändå är där kan du även läsa president Nelsons personliga redogörelse för när och hur han fick inspiration att uppsända denna globala bön av tacksamhet.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.