Pressmeddelande

Especially For Youth i Scandinavien

ett välkänt och noga utformat program för ungdomar i 14-18 årsåldern. Det erbjuder en unik möjlighet för ungdomarna att växa andligen och få en bättre förståelse för sitt personliga värde i en trygg och accepterande miljö. Under konferensen deltar ungdomarna i lektioner, workshops, samlingar, danser, fysiska aktiviteter mm. Glada och ansvarstagande unga vuxna rådgivare bistår med nära tillsyn och ledning.

EFY i Skandinavien
På uppdrag från första presidentskapet har EFY kommit till Europa. Skandinavien och Tyskland har fått möjlighet att hålla ett EFY under sommaren 2006. EFY är ett nytt koncept för oss i Europa och det kommer att läggas större fokus på andliga aktiviteter. EFY erbjuder alla att komma tillsammans och lära känna varandra genom att skapa gemensamma andliga upplevelser. Dessa upplevelser kommer att stärka och hjälpa ungdomarna att förstå att vi har en Himmelsk Fader som älskar oss.

Programmet
Programmet innehåller en rad olika aktiviteter. Under dagarna läggs stor fokus på att utveckla färdigheter inom evangeliet genom kurser, undervisning och tjänandeaktiviteter. Kvällarna erbjuder sociala aktiviteter som hjälper ungdomar att lära känna varandra bättre såsom danser, spelkvällar och pizzakvällar. Varje eftermiddag kommer det att finnas fri tid. Under den tiden är ungdomarna fria att välja mellan att utöva sport och musik eller att umgås med sina vänner. Torsdagen är en speciell dag då ännu större fokus kommer att läggas på andliga ting. Under torsdag eftermiddag kommer det att vara en talangshow då alla som vill har möjligheten att dansa, sjunga, spela, jonglera, läsa dikter, spela en sketch och så vidare. Man kan göra någonting själv eller tillsammans med sina vänner. Torsdagen kommer att avslutas med en musikafton och ett vittnesbördsmöte. På fredag kväll avslutas aktiviteten med en bankett och en dans. Lördagen är till för städning, packning och avsked.

Temat
Årets tema för EFY är ’Den största gåvan’. Vår kärleksfulla Himmelske Fader har gett oss många gåvor, försoningen, prästadömet, kärlek, familjer, talanger, vår fria vilja och mycket mer. Allt detta har han gett oss för att vi skall kunna få den största gåvan av alla, vilken är evigt liv. För att få denna gåva krävs två saker. För det första att vi håller hans bud och för det andra att vi är ståndaktiga intill änden. Herren sa till David Whitmer:

”Och om du håller mina bud och är trofast intill änden skall du hava evigt liv, vilken är den största av alla Guds gåvor.” (L&F 14:7)

Var kommer konferensen att hållas?
EFY Scandinavien går av stapeln 26 juni - 1 juli. Ungdomarna kommer att bo på och hålla till i Junedalskolan i Jönköping.

För mer information
EFY Skandinavien har sin egen hemsida www.efyscandinavia.org men vi rekommenderar även en titt på efy.byu.edu som är hemsidan för EFY i Nordamerika.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.